Peter Leisner prisades på konferens om ytteknik

Wolfgang Hansal, VD RENA Technologies Austria GmbH (till vänster) överräcker priset till Peter Leisner.

Wolfgang Hansal, VD RENA Technologies Austria GmbH (till vänster), överräcker priset till Peter Leisner.

I samband med den kombinerade konferensen 14th EDNANO (International Workshop on Electrodeposited Nanostructures), 10th Pulse Plating Symposium och EAST Forum 2022 i juni, tilldelades professor Peter Leisner, avdelningschef för Material och tillverkning på JTH, priset Pietro Cavalotti Award in Pulse Plating.

Priset motiverades med att Peter Leisners mångåriga forskning i änmet pulsplätering har inspirerat andra forskare inom området. Pulseplätering är en elektropläteringsprocess där man använder pulserande ström för att kontrollera elektrokrystallisationen och därmed materialegenskaperna av den deponerade metallbeläggningen.

2022-08-23