Webbinarium om mångfald och lika möjligheter inom metallindustrin

Webbinarie inom WEBLEARN.

Tekniska Högskolan (JTH) anordnar den 10 november ett webbinarium om mångfald och lika möjligheter inom metallindustrin. Foto: Unsplash.

Den 10 november anordnar Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) ett webbinarium om mångfald och lika möjligheter inom metallindustrin, genom projektet WEBLEARN. Där medverkar företrädare från Volvo, Scania, Rise och JTH.

- Webbseminariet tar upp en avgörande fråga för både akademin och industrin. Vi behöver göra mycket mer för att nå hållbar tillväxt och innovation i världsklass och för att attrahera kompetens. En jämn balans mellan antalet män och kvinnor på en arbetsplats bidrar till mångfald och att alla har samma möjligheter, säger Ehsan Ghassemali, docent på JTH och projektledare för WEBLEARN.

Metallkomponenttillverkningssektorn har betydligt färre kvinnor än män och webbinariet går igenom olika aspekter av mångfald och jämställdhet, inklusive teorier om genusstudier. Talarna under webbinariet kommer att ta upp olika erfarenheter med fokus på hur mångfald och lika möjligheter kan stärkas i branschen. Presentaionerna följs upp av en paneldiskussion där man välkomnar bidrag till debatten från de som följer webbinariet. Mågruppen för seminariet är ingenjörer och forskare inom metallkomponenttillverkningssektorn, representanter från myndigheter och föreningar samt chefer och HR-representanter från branschen.

I projektgruppen till WEBLEARN ingår förutom Ehsan Ghassemali även Madelene Zetterlind och Stefan Brolin, universitetsadjunkt respektive projektledare inom Samverkan på JTH.

Läs mer om webbinariet och gör din anmälan här

Fakta
Inom WEBLEARN-projektet (finansierat av KK-stiftelsen) har det sedan november 2020 genomförts 31 webbinarier på området metall- och polymerkomponenttillverkning. Webbinarierna har lockat fler än 1 100 deltagare från 51 länder runt om i världen. Fler än 16 kollegor på JTH har varit direkt involverade i genomförandet av webbinarierna, i nära samarbete med industriella partners och/eller internationella experter. Projektet har gett en effektiv plattform för spridning av forskningsresultat, integrering av forskning i utbildning, effektivt samarbete med industrin och marknadsföring av vår forsknings- och utbildningskapacitet vid SPARK/JTH i nationell och internationell skala.

Läs mer om WEBLEARN här

WEBLEARN.
2022-11-08