Krisdriven innovation i fokus för ny forskning

En hållbar beredskap, inte minst i livsmedelsförsörjningen, har de senaste åren blivit alltmer angeläget. Detta till följd av flera överlappande samhällskriser såsom torka, coronapandemin och den ryska invasionen av Ukraina. Därför har ett nytt forskningsprojekt, ett innovationslabb för hållbar beredskap i livsmedelsförsörjningen, beviljats sex miljoner kronor i medel från Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska högskolan (JTH), Jönköping University, är en av deltagarna i projektet.

Foto av Scott Warman, Unsplash.

Projektet syftar till att stödja svenska och internationella aktörer inom livsmedelsförsörjningen med forskningsbaserad kunskap om hur hållbarhets- och beredskapskompetens kan integreras i praktiken. Projektet kommer att bestå av ett innovationslabb där forskare och praktiker tillsammans undersöker hållbar beredskap ur olika kompetensperspektiv.

- Vetenskapliga metoder behöver utvecklas för akuta kunskapsbehov om innovation i pågående livsmedelskris eftersom konsekvenserna är förödande. Framför allt behövs kunskap om hur nya kortsiktiga beredskapslösningar kan göras långsiktigt hållbara. Där bidrar vårt innovationslabb till att aktörer specialiserade på hållbarhet eller beredskap kopplas ihop för livsmedelskrisen, säger Joakim Netz.

Tittar på lösningar för reella utmaningar

Under projektets tre år kommer det att ske gemensamma övningar och workshops. Syftet med dessa är att experimentera med olika scenarier och reella problem där hållbarhets- och beredskapskompetens integreras för att lösa gemensamma utmaningar mellan akuta kriser i livsmedelssektorn – och dess transformation.

Projektet kommer att utforska hur en hållbar beredskap i livsmedelsförsörjningen kan förstås som kompetens under utveckling och hur den kan användas vid – och inför – samhällskriser. Målet är att öka kunskapen om hållbar beredskap i livsmedelsförsörjningen, hur hållbar beredskap kan genomföras och vidareutvecklas.

- Kunskap om krisdriven innovation har varit eftersatt. Under flyktingkrisen 2015-2016 föreslog vi studier av detta. Men då ville ingen finansiera forskningen. Idag är läget helt annorlunda. Den internationella forskningen om innovation, samhällskriser och beredskap har börjat växa snabbt, säger Joakim Netz.

Projektets drivs i samverkan mellan Chalmers, Tekniska högskolan vid Jönköping University, Försvarshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm samt RISE. Deltagarna i innovationslabbet utgörs av ett nätverk mellan parterna, aktörer inom livsmedelssystemet, aktörer från andra sektorer samt svenska och internationella institutioner relevanta för de utmaningar som projektet experimenterar med i innovationslabbet.

Kontakt

2022-12-16