Joakim Netz

Universitetslektor Arbetsorganisation

Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
A2223
Telefon
+46 36-10 1601
Signatur/Kortnamn
NETJOA
Schema
Ändra din information

Please see english presentation.

Antologibidrag

Lundberg, A., Netz, J. (2015). Empty pockets: Time to change the game. In: Carolina Sandö, John Rydqvist & Richard Langlais (Ed.), Strategic Outlook 6 (pp. 53 -58). Stockholm: FOI Totalförsvarets forskningsinstitut More information
Netz, J., Iveroth, E. (2011). Strategic renewal overlap: Do practices matter?. In: J. Netz, M. Ek Lopes, E. Brundin, M. Nordqvist & L. Melin (Ed.), In Search of Practice. JIBS Research Report Series No. 2011-1. (pp. 99 -126). Jönköping: Jönköping University Press More information
Netz, J., Iveroth, E. (2011). A value constellation perspective on strategic renewal. In: E. Segelod, K. Berglund, E. Bjurström, E. Dahlquist, L. Hallén, K. Isaksson & U. Johanson (Ed.), Studies in Industrial Renewal: Coping with changing contexts (pp. 31 -46). Eskilstuna: Mälardalen University More information

Artikel

Netz, J., Svensson, M., Brundin, E. (2019). Business disruptions and affective reactions: A strategy-as-practice perspective on fast strategic decision making Long range planning. More information
Netz, J. (2019). Värdekonstellationer: En tillväxtmodell för innovativt och starkt totalförsvar Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 70-74. More information
Axelson, M., Netz, J., Sandström, C. (2017). Collective action problems in public sector innovation: A business model perspective Creativity and Innovation Management, 26(4), 370-378. More information

Doktorsavhandling

Netz, J. (2013). Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? Företagsledning i tider av snabb förändring (Doctoral thesis, Västerås: Mälardalen University). More information

Konferensbidrag

Netz, J., Svensson, M., Brundin, E. (2017). Strategizing affective reactions in organizational crisis: A practices-in-use perspective. Paper presented at the Strategic Management Society’s 37th Annual Conference, October 28-31, 2017, Houston, USA. More information
Netz, J., Svensson, M., Brundin, E. (2015). Adaptive strategizing: The role of affective expressions for effective crisis management. 75th Annual Meeting of the Academy of Management, SAP Division’s session “Strategy at the Frontline”. Vancouver, August 7-11. More information
Netz, J., Svensson, M., Brundin, E. (2014). Adaptive Sensemaking: A Framework of Affectivity, Organizational Experience, and Leadership for Effective Crisis Management. Presented at the 9th EIASM Colloquium on Organisational Change and Development: The future of change management, Essen, September 2014. More information
Ginsberg, A., Netz, J. (2014). The Co-Evolution of Corporate Parent and Business Unit Capabilities: Examining the Micro-Foundations of Corporate Strategy. SMS Special Conference, June 13-15, 2014, Copenhagen, Denmark. More information
Ginsberg, A., Netz, J. (2014). Transforming Organizational Routines into Capabilities: Insights from a Process Study of Strategic Renewal. Sixth International Symposium on Process Organization Studies, 19-21 June 2014, Rhodes, Greece. More information
Netz, J., Svensson, J., Brundin, E. (2014). The Role of Affective Expressions in Crisis Management. 30th EGOS Colloquium, July 3–5, 2014, Rotterdam, The Netherlands. More information
Netz, J., Svensson, J., Brundin, E. (2014). The Role of Affective Expressions in Crisis Management. EIASM 9th Colloquium for Organizational Change and Development: The Future of Management, Essen, Germany, September 12-13, 2014. More information
Netz, J. (2013). Paradoxical contexts and capability reconfigurations: explaining change in stable patterns of strategic renewal. The Strategic Management Society’s 33rd Annual International Conference, 2013 Sep 28 - Oct 1, Atlanta, USA. More information
Netz, J., Eberl, M. (2013). Muddling through alliances to portfolios: Learning systemic responsibility for collaboration-capabilities. The 29th EGOS Colloquium, Montreal 2013. More information
Eberl, M., Netz, J. (2012). Learning to monitor collaboration-capabilities: How systematic monitoring developed at SAAB. The 28th EGOS Colloquium, Helsinki. More information
Netz, J., Einar, I. (2011). Understanding imperceptible practices in strategic renewal challenges. 11th European Academy of Management conference (EURAM), Tallinn, June 1-4, 2011. More information
Netz, J., Iveroth, E. (2011). Resolving turbulence in strategic renewal: a value constellation perspective. The 21st Nordic Academy of Management Conference, Stockholm. More information
Netz, J., Iveroth, E. (2011). Changeable Roles And Value Constellation. 11th European Academy of Management conference (EURAM), 1-4 June 2011, Tallinn. More information

Rapport

Netz, J., Axelsson, M. (2019). Innovationsmekanismer för svensk räddningstjänst: Pilotfasen 2016-2018. Stockholm: FOI Totalförsvarets forskningsinstitut More information
Lång, E., Netz, J., Oxenstierna, S. (2019). Ökad försvarsproduktion: kritiska sektorer och tillväxtfaktorer i Försvarsmakten. Stockholm: FOI Totalförsvarets forskningsinstitut More information
Netz, J., Axelsson, M. (2018). Försvarets återkomst till Gotland - En modell för snabb förmågetillväxt. Stockholm: FOI Totalförsvarets forskningsinstitut More information
Netz, J., Rossbach, N. (2016). Portföljhantering för nationella fördelar av internationella materielsamarbeten. Stockholm: FOI Totalförsvarets forskningsinstitut More information
Netz, J. (2015). Försvarsstyrning i förändring: prestationer, budgetar och ledarskapet. Stockholm: FOI Totalförsvarets forskningsinstitut More information
Netz, J., Schröder, K. (2015). Strategiska personalkostnader i föränderliga försvarskontexter. Stockholm: FOI Totalförsvarets forskningsinstitut More information

Samlingsverk

(2011). In Search of Practice. More information