De första civilingenjörerna från Tekniska Högskolan ute på arbetsmarknaden

Petter Ydrestrand, JTH alumn.

Petter Ydrestrand gjorde i våras praktik på Husqvarna och hade varit aktuell för en anställning där om han inte redan signerat för ett annat jobb.

De första civilingenjörsstudenterna från Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) har nu tagit klivet ut på arbetsmarknaden.

- Vi letar alltid efter nya talanger så de är absolut intressanta för oss, säger Christer Hilton, Manager Mechanical design Robotics Residential på Husqvarna.

De första civilingenjörsstudenterna vid JU.

Här är de första civilingenjörerna som har tagit examen från Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Det är studenter från civilingenjörsprogrammet i industriell produktframtagning på JTH som är klara med sin utbildning. Två av dem är Petter Ydrestrand och Elaine Ljungberg som efter fem års studier känner sig redo för arbetslivet.
- Vi har kunskaper inom alla delar av en produktframtagningsprocess och kan bidra med insikter och kunskap över hela linjen. Det speciella med vår utbildning är bredden och vårt nära samarbete med näringslivet. Det gör oss attraktiva för många arbetsgivare, inte minst i rollen som projektledare, säger Petter Ydrestrand.

Större delen av klassen, inklusive honom själv, hade också klart med jobb redan före examen.

"Kan arbeta inom en mängd områden"

Elaine Ljungberg känner att civilingenjörsprogrammet har gett henne såväl teoretisk kompetens som praktisk erfarenhet och att hon kommer att kunna jobba inom en mängd branscher och befattningar.

- Två höjdpunkter har varit den näringslivsförlagda kursen (praktik) och examensarbetet. Det gav mig chansen att tillämpa det jag lärt mig i praktiska situationer och bredda mina färdigheter. En sak som har överraskat mig är hur nära utbildningen ligger industrin i både utbyte och relevans, säger hon.

"Bidrar mycket till näringslivet"

Petter Ydrestrand gjorde tillsammans med Rasmus Brask Nilsen i våras praktik på Husqvarna. Christer Hilton säger att de båda hade varit aktuella för en anställning om de inte redan fått jobb på annat håll.

- De har liksom andra JTH-studenter som kommer till oss en stor vilja att lära samtidigt som de har den bakomliggande teorin i fräscht minne. Dessutom kan de tillföra nya infallsvinklar, säger Christer Hilton.

Christer Hilton, Husqvarna.

Christer Hilton, Manager Mechanical Design Robotics på Husqvarna.

Han betonar att samarbete med JTH betyder jättemycket för Husqvarna och han har många exempel på riktigt duktiga JTH-studenter.

- De bidrar mycket till ortens och regionens näringsliv och ser till att vi får tag på rätt kompetens.

"Särskilt attraktiva inom verkstadsindustrin"

Patrik Cannmo, utbildningschef på JTH, understryker bredden med civilingenjörsutbildningen och att den ger kunskaper inom både maskinteknik och industriell ekonomi.

- Jag tror att de här studenterna kommer att vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden och kanske särskilt för små och medelstora företag inom verkstadsindustrin. Det unika med utbildningen är kombinationen mellan traditionella maskintekniska kurser och kurser inom ekonomi, projektledning och entreprenörskap, säger Patrik Cannmo.

Läs mer om civilingenjör i industriell produktframtagning på JTH här Öppnas i nytt fönster.

JTH student.

Elaine Ljungberg känner sig väl förberedd inför arbetslivet och att civilingenjörsutbildningen i industriell produktframtagning har gett henne såväl teoretisk kompetens som praktisk erfarenhet.

JTH alumnerna Petter Ydrestrand och Rasmus-Brask Nilsen.

Numera JTH-alumnerna Petter Ydrestrand och Rasmus-Brask Nilsen.

2023-06-14