Patrik Cannmo

Utbildningschef
Vd-kansli , Tekniska Högskolan
Teknologie doktor

Forskning

Materialmekanik är en del av ämnesområdet hållfasthetslära och omfattar teoretisk, numerisk och experimentell analys av konstitutiva egenskaper hos solida material, med avseende på deformations-, skade- och haveriprocesser. Det handlar ofta om att ta fram nya, eller utveckla befintliga, materialmodeller för spänningsresponsen vid (stora) inelastiska deformationer, och att använda effektiva beräkningsmetoder för dessa. Patrik Cannmos forskning har hittills handlat om skadebaserade modeller för polykristallina mikrostrukturer, där plasticitet (eller viskoplasticitet) är kopplat till en skadeparameter hos ett interface mellan t.ex. två faser.

Biografi

Patrik Cannmo är född och uppvuxen i västgötametropolen Falköping, och flyttade därifrån 1985 för vidare studier vid Lunds Tekniska Högskola. Dessa resulterade så småningom i en civilingenjörsexamen i maskinteknik, med efterföljande forskarstudier i hållfasthetslära. Efter ungefär halva doktorandtiden erbjöds Patrik att fortsätta forska vid Chalmers, och slutligen avlades där en doktorsexamen i hållfasthetslära fredagen den 13:e juni 1997.

Som nybakad doktor fick Patrik anställning på "Provningsanstalten" i Borås och dagarna ägnades mest åt provning, forskning och FE-beräkning. Efter fyra trevliga år på SP gick flyttlasset för hela familjen (fru och två barn) till Jönköping eftersom avdelningen för maskinteknik behövde förstärkning, särskilt på undervisningsfronten inom områdena mekanik och hållfasthetslära. Patrik blev inom kort programansvarig för magisterprogrammet i Produktutveckling och Design, vilket idag har utvecklats till ett 2-årigt masterprogram i Produktutveckling och Material. 2009 blev Patrik avdelningschef på Maskinteknik, och 2012 utsågs han till utbildningschef för JTH.

Artikel

Cannmo, P., Mähler, L., Runesson, K. (1997). Modelling of interfacial viscoplastic slip coupled to damage in a polycrystalline microstructure Computational Mechanics, 20(1-2), 12-19. More information
Cannmo, P., Runesson, K., Ristinmaa, M. (1995). Modelling of plasticity and damage in a polycrystalline microstructure International journal of plasticity, 11(8), 949-970. More information

Doktorsavhandling

Cannmo, P. (1997). Damage-based interface model: application to the degradation and failure of a polycrystalline microstructure (Doctoral thesis). Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska Hogskola (1310), pp. 1-160 More information

Konferensbidrag

Rösiö, C., Zetterlind, M., Brolin, S., Cannmo, P. (2022). University and Continous Engineering Education: Perspectives on integrating students. Reykjavík: Reykjavík University, Proceedings of the 18th International CDIO Conference, Reykjavik, Iceland, 13-16 June 2022. More information
Raudberget, D., Cannmo, P. (2008). Learning product development through a design-build-test project: Why is coaching important?. Proceedings of the 18th International CDIO Conference, Reykjavik, Iceland, 13-16 June 2022. More information
Cannmo, P., Seifeddine, S., Svensson, L., Svensson, I. (2006). Stress-Strain Modelling Influenced by Porosities in Cast Aluminium Alloys. Proceedings of the 18th International CDIO Conference, Reykjavik, Iceland, 13-16 June 2022. More information
Cannmo, P., Snygg, H. (2001). FE-modeling of dynamic experimental testing with large elastic-plastic deformations. Bethel, Conn.: Society for Experimental Mechanics, Proceedings of the 18th International CDIO Conference, Reykjavik, Iceland, 13-16 June 2022. More information
Cannmo, P. (1998). An interface model based on damage coupled to slip and dilatation. West Midlands, U.K.: Engineering Materials Advisory Services, Proceedings of the 18th International CDIO Conference, Reykjavik, Iceland, 13-16 June 2022. More information