Ehsan Ghassemali har tillträtt som professor

Ehsan Ghassemali på avdelningen material och tillverkning – gjutning på JTH har tillträtt som professor.

- Det är ett privilegium och en stor ära att få den här titeln och det känns verkligen fantastiskt", säger Ehsan Ghassemali.

Ehsan Ghassemali, JTH.

Ehsan Ghassemali ser professorstiteln som en stor ära, men påpekar att det även innebär ett stort ansvar.

Ehsan Ghassemali, som tidigare var docent på JTH, kommer att installeras som professor på Akademisk Högtid den 4 maj 2024. Hans mål inom akademin har alltid varit att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna bidra till sin omgivning. Han framhåller att professuren kommer att ge honom större möjligheter, men även mer ansvar för att jobba med vetenskapliga, samhälleliga och industriella utmaningar.

"Kan hjälpa mig fortsätta nå mina mål"

– Så, snarare än att se professuren som ett mål, ser jag den som ett verktyg som kan hjälpa mig att fortsätta att nå mina mål, mot att göra omvärlden bättre och mer hållbar för kommande generationer. Att få denna prestigefyllda titel kräver hårt arbete, vilket är förknippat med både misslyckanden och framgångar. Det har inte varit lätt, men det har varit en intressant resa, genom vilken jag har fått stort stöd från min familj samt mina vänner, kollegor och studenter, säger Ehsan Ghassemali.

Hans forsknings- och undervisningsintresse är generellt fokuserat på metalliska material och komponenter. Framför allt är utvecklingen av hållbara, tåliga material en av grunderna för tekniska framsteg i det moderna samhället, betonar Ehsan Ghassemali. Lättvikt, hög prestanda och minimalt behov av service och underhåll är några av nyckelfaktorerna för att utveckla sådana material. Avgörande för design och utveckling av moderna material är att förstå förhållandet mellan mikrostruktur och materialprestanda.

"Kan avslöja de svaga punkterna"

- Denna förståelse kan avslöja de svaga punkterna i materialet och genom att ta reda på vilka de är kan vi utveckla högpresterande, hållbara och lätta material. Men alla material är inte enkla att bearbeta! Så i vår forskning och undervisning är en nyckelfaktor hur enkelt det är att tillverka komponenter med de utvecklade materialen. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till materialens återvinningsaspekt för att uppnå cirkuläret. Därför strävar vi efter att designa material som är "toleranta" mot föroreningar som kommer från återvinning eller val av tillverkningsteknik: "toleranta metalliska material", säger Ehsan Ghassemali.

Han har firat professorsutnämningen med familjen, sina vänner och kollegor. Han ser fram emot Akademisk Högtid och tycker det ska bli en ära att få vara en del av firandet tillsammans med andra professorer och utexaminerade doktorander.

2023-06-30