Premiär för basårsmässa på Tekniska Högskolan

Studenter på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Basårsstudenterna Moa Johansson, Hanna Lauenstein, Ebba Karlsson och Sofia Lofstad på Tekniska Högskolans basårsmässa.

Den 15 november hade Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) för första gången en mässa för skolans studenter som läser tekniskt basår.

- Ett bra sätt att få inblick i de olika programmen och prata med studenter som läser dem, säger basårsstudenten Sofia Lofstad.

Programansvariga, lärare och studenter på JTH berättade på mässan om utbildningarna som basårsstudenterna kan läsa vidare till och vilka karriärmöjligheter de öppnar upp. Det var gott om folk på mässan, som hölls i galleriet på JTH. Två av besökarna var basårsstudenterna Sofia Lofstad och Moa Johansson. Moa vill bli projektledare medan Sofia drar mer åt produktuveckling och design. Båda trivs på på JTH och är intresserade av att läsa vidare på skolan.

"Bra att få studenternas åsikter"

- Jag har fått bra vänner här och studentlivet är jättekul. Det händer mycket på campus och man träffar många människor, säger Sofia Lofstad.

Moa framhåller också att det är god stämning på JTH och att de har bra lärare. Båda tyckte det var bra att de fick prata med nuvarande programstudenter för att höra deras åsikter och erfarenheter om JTH och skolans utbildningar.

- Lärare kan ha en syn på en utbildning och studenterna en annan så genom att prata med båda parterna får man en bra helhetssyn, säger Moa Johansson.

"En mer naturlig diskussion"

Thomas Olsson, programansvarig för byggnadsteknik på JTH, tycker att basårsmässan är ett mycket bättre sätt att möta basårsstudenterna på än att som tidigare informera dem i deras klassrum om vilka alternativ de har efter utbildningen.

- Det här är en möjlighet för oss att visa upp våra program och det blir en mer naturlig diskussion på en mässa än i ett klassrum. Sedan har vi med oss våra fantastiska studenter som berättar hur det faktiskt är att gå utbildningarna. Tillsammans kan vi förhoppningsvis ge tillräcklig grund för basårsstudenterna att välja ett bra utbildningsprogram på JTH, säger Thomas Olsson.

2023-11-16