Världsunikt utvecklingscenter planeras i Jönköping

Ingrid Wadskog, vd för Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Ingrid Wadskog, vd för Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

RISE (Research Institutes of Sweden) har skrivit en avsiktsförklaring med Volvo Cars, Volvokoncernen och Scania om projekteringen för ett nytt utvecklingscenter för hållbar gjutning i Jönköping.

- Tillsammans med övriga samarbetspartners blir detta en ytterligare förstärkning av våra kompetenser inom detta högteknologiska område, säger Ingrid Wadskog, vd för Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU).

Den globala fordonsindustrin står inför en stor omställning och tekniknivån inom pressgjuteriområdet behöver höjas. RISE ledde under 2023 en förstudie tillsammans med Volvo Cars, Chalmers tekniska högskola och Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) för att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att etablera ett nationellt center för hållbar gjutning i Jönköping. Genom avsiktsförklaringen har man tagit nästa steg i processen. Etableringen är tänkt att bli i Jönköping med närhet till pressgjuterier, RISE gjuteriverksamt i Jönköping, Tekniska högskolan i Jönköping och Svenska Gjuteriföreningen. Ett av målen är att genom gjutning utveckla och stärka Sveriges tillverkningsindustri samt verka för att leda svensk gjuteriindustri mot cirkulär tillverkning med nollutsläpp. Satsningen handlar också om att kunna utvärdera och verifiera nya hållbara material, processer och produkter samt stärka kompetensförsörjningen för branschen.

”Avgörande satsning”

- Denna satsning är avgörande för att svensk tillverkningsindustri ska behålla sin tätposition i världen. Att näringsliv och akademi sluter upp tillsammans med oss, forskningsinstitutet RISE, visar på vikten för svenska företags konkurrenskraft och för utvecklingen mot en mer hållbar industri, säger Malin Frenning, vd för RISE.

Ingrid Wadskog ser mycket positivt på en sådan etablering i Jönköping då utvecklingen i branschen går snabbt och kraven på cirkularitet och återvinning blir allt tuffare.

- Vi har världsledande forskning inom gjutna metaller och avancerade gjuteritekniker och processer, vilket säkert har haft betydelse för valet av tilltänkt etableringsort. Det vore väldigt spännande för oss och hela regionen att få detta utvecklingscenter till Jönköping, säger Ingrid Wadskog.

Satsningen innebär att några av Sveriges starkaste industriföretag kan komma att kopplas till Jönköping och JU. Det skulle medföra att fler besökare kom till Jönköping, vilket även skulle gynna hotell- och restaurangnäringen i regionen och säkert öppna upp möjligheter för Science Park Jönköping, påpekar Ingrid Wadskog.

”Stor betydelse för forskningen”

Utvecklingscentret ska ha ett särskilt fokus på aluminium och gjutning av lätta metaller, vilka är kritiska för elektrifieringen av transporter och centrala i den hållbara omställningen. Anders Jarfors, professor i material och tillverkning – gjutning på JTH, framhåller att Jönköping sedan länge är ett nationellt ledande centrum för gjutning med JU och RISE som fanbärare.

- Att detta stärks ytterligare är bara glädjande. Det här kommer ha stor betydelse för svensk tillverkningsindustri och för forskningen inom tillverkningsprocesser vid JU, säger Anders Jarfors.

”Ett nära samarbete med Tekniska Högskolan”

Volvo Cars, Volvokoncernen och Scania ser flera möjligheter med ett nytt utvecklingscenter för hållbargjutning i Jönköping.

- Scania har sedan många år ett nära samarbete med både Tekniska Högskolan i Jönköping och RISE. Vi ser fram emot att i ett brett samarbete med Sveriges producenter och användare av gjutgods och genom denna satsning bidra till att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna för en uthållig kunskapsuppbyggnad och teknikutveckling inom området, säger Jessica Elfsberg, specialist på gjutna material för tunga fordon, Scania.

”Kommer skapa unikt goda förutsättningar”

Både Region Jönköpings län och Jönköpings kommun ser mycket positivt på att nästa steg, projekteringen, nu inleds för ett center i Jönköping.

- Anläggningen skulle skapa förutsättningar för att behålla en internationellt stark konkurrenskraft för stora svenska industriföretag och skapa unikt goda förutsättningar för det regionala näringslivet att utvecklas, säger Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun.

Läs mer om utvecklingscentret för hållbar gjutning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressgjuten komponent.

Bilden visar ett exempel på en pressgjuten komponent samt Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion, RISE

2024-01-19