Anders Jarfors

Professor material och tillverkning - gjutning

Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Forskarutbildningsämnesansvarig, material och tillverkningsprocesser

Forskning

Forskningsområdet omfattar teknik för framställning av gjutna komponenter, såväl för processenkedjan som struktur och egenskaper, samt fenomen som är av betydelse för komponenternas kvalitet.

Av särskilt intresse är att skapa möjligheter för en effektiv användning av modellering och simulering i de olika delarna i tillverkningskedjan från smälta till färdiga komponenter. Särskilt fokus ligger på materialegenskaper under tillverkningsprocessen och den färdiga komponenten. Hållbar utveckling är ett viktigt inslag för komponentframställning, där särskilt fokus ligger på grunder för att maximera användningen av lokala materialegenskaper, liksom högt processutbyte genom optimering av material, processväg och val av processparameter för defektfria gjutjärnsprodukter.

Pågående forskning

  • Legering och processutveckling för tillverkning av högpresterande komponenter för telekomtillämpningar
  • Ultra höghållfasta Mg-baserade legeringar

Undervisning

Anders Jarfors har varit examinator och föreläsare i flera kurser inom kandidat-, master- och doktorsutbildningen vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm). Han har undervisat i kurser i materialvetenskap, gjutning och tillverkningteknik. Han är författare till två böcker, en i Tillverkningsteknologi och en i Simulering och modellering i materialprocesser.

Biografi

Född 1963 i Trollhättan, är Anders Jarfors, med sin flytt till Jönköping, nästan tillbaka där allt började! Anders Jarfors har en master och en doktorsexamen från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm). 1990 tilldelades han "Young Scientist Award" av European Materials Research Society och år 2000 blev han docent.

2000 var ett händelserikt år, då han lämnade KTH för Gintic Institute of Manufacturing Technology, Singapore, som Senior Research Fellow. Institutet omorganiserades senare och blev Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech) där han var verksam som "Senior Scientist".

Arbetet vid SIMTech var huvudsakligen processrelaterad problemlösning åt underleverantörer i Singapore och Malaysia, som tillverkade komponenter för telekom, diskenheter och bilindustrin. 2003 var han utlånad på 80% till MMI som Senior Engineer och som tf Head of Engineering för att hantera den tekniska delen av överföringen av en hel fabrik från USA till Singapore. De övriga 20 procenten ägnades åt handledning av studenter som utvecklade biomaterial och biokompatibla ytbeläggningar.

2004 var det dags att flytta igen då Anders Jarfors blev avdelningschef för legeringsutveckling och senare affärsområdeschef vid Korrosions och metallforskningsintituitet (SwereaKIMAB) i Stockholm, direkt underställd VD. Han hade ansvar för verksamheten inom gjutning och stelning, pulvermetallurgi, termodynamik, termomekanisk bearbetning, metallografi och Analytisk Kemi. Forskningen som utfördes var ren "contract research", främst när det gäller materialutveckling och processutveckling för svensk metallindustrin, inklusive stål och pulvermetallurgisk verksamhet, med klienter som de stora svenska stålproducenterna.

2007 återvände Anders Jarfors till Singapore Institue of Manufacturing Technology som senior forskare och var samtidigt teknisk chef för SERC Aerospace programmet. Han hade även rollen som expertkonsult för den Precision Engineering Centre of Innovation för flygsektorn och för värmebehandling. Huvuddelen av forskningen relaterades dock till gjutning med fokus på bilkomponenter, elektronikkylning och vitvaror. Anders Jarfors utsågs också till adjungerad biträdande professor vid School of Mechanical and Aerospace Engineering vid Nanyang Technological University. Här fokuserade forskningen på plåtformning som superplastisk formning och mikrostansning. Ett stort forskningsbidrag beviljades vars inriktning var att utveckla ultra höghållfasta Mg-baserade metalliska glas. Detta arbete pågår fortfarande.

Antologibidrag

Jarfors, A. Seifeddine, S. (2014). Metal casting. London: Springer More information

Artikel

Dini, H. Svoboda, A. Andersson, N. Ghassemali, E. Lindgren, L. Jarfors, A. (2018). Optimization and validation of a dislocation density based constitutive model for as-cast Mg-9%Al-1%Zn. : Elsevier More information
Ghasemi, R. Elmquist, L. Ghassemali, E. Salomonsson, K. Jarfors, A. (2018). Abrasion resistance of lamellar graphite iron. : Elsevier More information
Sujakhu, S. Castagne, S. Sakaguchi, M. Kasvayee, K. Ghassemali, E. Jarfors, A. Wang, W. (2018). On the fatigue damage micromechanisms in Si-solution-strengthened spheroidal graphite cast iron. : John Wiley & Sons More information
Maryam, E. Payandeh, M. Deflorian, F. Jarfors, A. Zanella, C. (2018). Effect of Segregation and Surface Condition on Corrosion of Rheo-HPDC Al–Si Alloys. More information
Kasvayee, K. Ghassemali, E. Salomonsson, K. Sujakhu, S. Castagne, S. Jarfors, A. (2018). Microstructural strain mapping during in-situ cyclic testing of ductile iron. : Elsevier More information
Ghasemi, R. Olofsson, J. Jarfors, A. Svensson, I. (2017). Modelling and simulation of local mechanical properties of high silicon solution-strengthened ferritic compacted graphite iron. : Taylor & Francis More information
Kasvayee, K. Ghassemali, E. Salomonsson, K. Sujakhu, S. Castagne, S. Jarfors, A. (2017). Strain localization and crack formation effects on stress-strain response of ductile iron. : Elsevier More information
Siafakas, D. Matsushita, T. Lauenstein, Å. Jarfors, A. Ekengård, J. (2017). The Influence of Deoxidation Practice on the As-Cast Grain Size of Austenitic Manganese Steels. : MDPI More information
Dini, H. Andersson, N. Jarfors, A. (2017). Effect of process parameters on distortion and residual stress of high-pressure die-cast AZ91D components. : Springer More information
Zamani, M. Dini, H. Svoboda, A. Lindgren, L. Seifeddine, S. Andersson, N. Jarfors, A. (2017). A dislocation density based constitutive model for as-cast Al-Si alloys. : Elsevier More information
Matsushita, T. Saro, A. Elmquist, L. Jarfors, A. (2017). On the specific heat and thermal diffusivity of CGI and SGI cast irons. : Maney Publishing More information
Payandeh, M. Sabzevar, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2017). Solidification and re-melting phenomena during slurry preparation using the RheoMetal™ process. : Springer More information
Kasvayee, K. Ghassemali, E. Svensson, I. Olofsson, J. Jarfors, A. (2017). Characterization and modeling of the mechanical behavior of high silicon ductile iron. : Elsevier More information
Matsushita, T. Saro, A. Elmquist, L. Jarfors, A. (2017). On the thermal conductivity of CGI and SGI cast irons. : Maney Publishing More information
Siafakas, D. Matsushita, T. Lauenstein, Å. Ekerot, S. Jarfors, A. (2017). A particle population analysis in Ti- and Aldeoxidized Hadfield steels. : Taylor & Francis More information
Awe, S. Seifeddine, S. Jarfors, A. Lee, Y. Dahle, A. (2017). Development of new Al-Cu-Si alloys for high temperature performance. : VBRI Press More information
Jarfors, A. (2016). Casting Alloy Design and Modification. : MDPI More information
Jarfors, A. Castagne, S. Danno, A. Chew, M. Xinping, Z. Yap, W. (2016). Tool wear and life-span variation in cold forming operations. More information
Rastegari, H. Kermanpur, A. Najafizadeh, A. Somani, M. Porter, D. Ghassemali, E. Jarfors, A. (2016). Determination of processing maps for the warm working of vanadium microalloyed eutectoid steels. : Elsevier More information
Jarfors, A. (2016). Yielding and failure of hot chamber die cast thin-walled AZ91D. Milano: Associazione italiana di metallurgia More information
Belov, I. Jarfors, A. (2016). Simulering av prestandan hos rheogjutna kylflänsar. More information
Payandeh, M. Sjölander, E. Jarfors, A. Wessén, M. (2016). Influence of microstructure and heat treatment on thermal conductivity of rheocast and liquid die cast Al-6Si-2Cu-Zn alloy. More information
Payandeh, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2016). The effect of microstructural inhomogeneity on thermal diffusivity in a rheocast component. Milano: Associazione Italiana di Metallurgia More information
Siafakas, D. Matsushita, T. Jarfors, A. Lauenstein, Å. Ekerot, S. (2016). Particles precipitation in Ti and Al deoxidized Hadfield steels. : John Wiley & Sons More information
Esmaily, M. Mortazavi, N. Svensson, J. Halvarsson, M. Wessén, M. Johansson, L. Jarfors, A. (2016). A new semi-solid casting technique for fabricating SiC-reinforced Mg alloys matrix composites. : Elsevier More information
Dini, H. Andersson, N. Jarfors, A. (2016). Effect of Mg17Al12 Fraction on Mechanical Properties of Mg-9%Al-1%Zn Cast Alloy. More information
Bjurenstedt, A. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2016). The effects of Fe-particles on the tensile properties of Al-Si-Cu alloys. : MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) More information
Santos, J. Jarfors, A. Dahle, A. (2016). Filling, Feeding and Defect Formation of Thick-Walled AlSi7Mg0.3 Semi-Solid Castings. : Trans Tech Publications More information
Payandeh, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2016). Solidification sequence and evolution of microstructure during rheocasting of four Al-Si-Mg-Fe alloys with Low Si content. : Springer More information
Payandeh, M. Belov, I. Jarfors, A. Wessén, M. (2016). Effect of Material Inhomogeneity on Thermal Performance of a Rheocast Aluminum Heatsink for Electronics Cooling. : Springer More information
Kasvayee, K. Salomonsson, K. Ghassemali, E. Jarfors, A. (2016). Microstructural strain distribution in ductile iron. : Elsevier More information
Esmaily, M. Mortazavi, N. Svensson, J. Halvarsson, M. Jarfors, A. Wessén, M. Arrabal, R. Johansson, L. (2016). On the microstructure and corrosion behavior of AZ91/SiC composites produced by rheocasting. : Elsevier More information
Ghasemi, R. Elmquist, L. Svensson, H. König, M. Jarfors, A. (2016). Mechanical properties of solid solution-strengthened CGI. : Taylor & Francis More information
Zhu, B. Leisner, P. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2016). Influence of Si and cooling rate on microstructure and mechanical properties of Al–Si–Mg cast alloys. : John Wiley & Sons More information
Zhu, B. Seifeddine, S. Persson, P. Jarfors, A. Leisner, P. Zanella, C. (2016). A study of formation and growth of the anodised surface layer on cast Al-Si alloys based on different analytical techniques. : Elsevier More information
Matsushita, T. Ghassemali, E. Saro, A. Elmquist, L. Jarfors, A. (2015). On Thermal Expansion and Density of CGI and SGI Cast Irons. More information
Esmaily, M. Mortazavi, S. Shahabi-Navid, M. Svensson, J. Halvarsson, M. Nyborg, L. Wessén, M. Jarfors, A. Johansson, L. (2015). Effect of Rheocasting on Corrosion of AM50 Mg Alloy. More information
Esmaily, M. Mortazavi, S. Svensson, J. Halvarsson, M. Blücher, D. Jarfors, A. Wessén, M. Johansson, L. (2015). Atmospheric Corrosion of Mg Alloy AZ91D Fabricated by aSemi-Solid Casting Technique: The Influence of Microstructure. More information
Borkar, H. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2015). In-situ EBSD study of deformation behavior of Al-Si-Cu alloys during tensile testing. : Elsevier More information
Zamani, M. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2015). High Temperature Tensile Deformation Behaviour and Failure Process of an Al-Si-Cu-Mg Cast Alloy. More information
Bjurenstedt, A. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2015). On the complexity of the relationship between microstructure and tensile properties in cast aluminum. More information
Borkar, H. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2015). Microstructure analysis of Al-Si-Cu alloys prepared by gradient solidification technique. More information
Ghassemali, E. Tan, M. Wahb, C. Lim, S. Jarfors, A. (2015). Effect of cold-work on the Hall–Petch breakdown in copper based micro-components. More information
Jarfors, A. Rigovacca, D. Payandeh, M. Wessén, M. Seifeddine, S. Jansson, P. (2015). Influence of process parameters on surface appearance and roughness of a low Si containing Al-alloy, in semisolid casting. Switzerland: Trans Tech Publications Inc. More information
Payandeh, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2015). Influence of Microstructural Inhomogeneity on Fracture Behaviour in SSM-HPDC Al-Si-Cu-Fe Component with Low Si Content. Switzerland: Trans Tech Publications Inc. More information
Ceschini, L. Jarfors, A. Morri, A. Rotundo, F. Seifeddine, S. Toschi, S. (2014). High temperature tensile behaviour of the A354 aluminum alloy. More information
Ghassemali, E. Tan, M. Lim, S. Wah, C. Jarfors, A. (2014). Experimental and Simulation of Friction Effects in an Open-Die Microforging/Extrusion Process. : ASME Press More information
Esmaily, M. Shahabi-Navid, M. Mortazavi, N. Svensson, J. Halvarsson, M. Wessen, M. Jarfors, A. Johansson, L. (2014). Microstructural characterization of the Mg-Al alloy AM50 produced by a newly developed rheo-casting process. More information
Östklint, M. Wessen, M. Jarfors, A. (2014). Microstructure and material soundness in liquid and rheocast AM50 and effect of section thickness. More information
Jarfors, A. Butler, D. Goi, K. (2014). Microstructure formation of porous sintered Ti-Si-Zr compacts with mechanically alloyed-activated Ti-Si and TiH2 powders. More information
Carlberg, T. Jarfors, A. (2014). On vertical drag defects formation during direct chill (DC) casting of aluminum billets. More information
Ghassemali, E. Tan, M. Chua, B. Jarfors, A. Lim, S. (2013). Grain size and workpiece dimension effects on material flow in an open-die micro-forging/extrusion process. : Elsevier More information
Ghassemali, E. Tan, M. Jarfors, A. Lim, S. (2013). Progressive microforming process. : Springer Berlin/Heidelberg More information
Ghassemali, E. Tan, M. Jarfors, A. Lim, S. (2013). Optimization of axisymmetric open-die micro-forging/extrusion processes: An upper bound approach. More information
Payandeh, M. Jarfors, A. Wessen, M. (2013). Effect of superheat on melting rate of EEM of Al alloys during stirring using the RheoMetal process. More information
Ghassemali, E. Jarfors, A. Tan, M. Lim, S. (2013). On the microstructure of micro-pins manufactured by a novel progressive microforming process. : Springer More information
Ding, X. Jarfors, A. Lim, G. Shaw, K. Liu, Y. Tang, L. (2012). A study of the cutting performance of poly-crystalline oxygen free copper with single crystalline diamond micro-tools. More information
Wang, Y. Tan, M. Jarfors, A. (2012). Corrosion performance of melt-spun Mg67Zn28Ca5 metallic glass in artificial sweat. : Springer More information
Wang, Y. Tan, M. Jarfors, A. (2012). Corrosion Behavior and Surface Analysis of Melt-spun Mg-based Metallic Glass in Physiological Saline Solution. Switzerland: Trans Tech Publications Inc. More information
Fu, X. Tan, M. Jarfors, A. Gupta, M. (2011). Processing and properties of amorphous magnesium-based eco-materials. More information
Liu, J. Tan, M. Aue-U-Lan, Y. Jarfors, A. Fong, K. Castagne, S. (2011). Superplastic-like forming of non-superplastic AA5083 combined with mechanical pre-forming. More information
Shanthi, M. Gupta, M. Jarfors, A. Tan, M. (2011). Synthesis, characterization and mechanical properties of nano alumina particulate reinforced magnesium based bulk metallic glass composites. More information
Jarfors, A. Yong, J. Kainer, K. Tan, M. (2010). Preface. More information
Danno, A. Wong, C. Tong, S. Jarfors, A. Nishino, K. Furuta, T. (2010). Effect of cold severe deformation by multi directional forging on elastic modulus of multi functional Ti+25mol% (Ta,Nb,V)+(Zr,Hr,O) alloy. More information
Liu, J. Tan, M. Jarfors, A. Aue-u-lan, Y. Castagne, S. (2010). Formability in AA5083 and AA6061 alloys for light weight applications. More information
Bi, G. Ng, G. Teh, K. Jarfors, A. (2010). Feasibility study on the Laser Aided Additive Manufacturing of die inserts for liquid forging. More information
Ghassemali, E. Jarfors, A. Tan, M. Lim, S. Chew, M. (2010). Investigation of microstructure and hardness in microfoming of pure copper pins. More information
Goh, C. Gupta, M. Jarfors, A. Tan, M. Wei, J. (2010). Magnesium and Aluminium carbon nanotube composites. More information
Su, C. Oon, P. Bai, Y. Jarfors, A. (2010). Mechanical properties and microstructure of aluminum alloy Al-6061 obtained by the liquid forging process. More information
Liu, J. Tan, M. Castagne, S. Aue-u-lan, Y. Fong, K. Jarfors, A. (2010). Investigation of process parameters in superplastic forming of mechanical pre-formed sheet by FEM. More information
Pang, J. Tan, M. Jarfors, A. Chuang, P. (2010). Glass formation and structural study of Ti50Cu50 alloy by molecular dynamics. More information
Tan, J. Butler, D. Sim, L. Jarfors, A. (2010). Effects of laser ablation on cemented tungsten carbide surface quality. More information
Ng, G. Jarfors, A. Bi, G. Zheng, H. (2009). Porosity formation and gas bubble retention in laser metal deposition. More information
Goi, K. Butler, D. Jarfors, A. Yong, J. Lim, D. (2008). Elastic modulus of sintered porous Ti-Si-Zr, using activation by Ti-Si mechanically alloyed powder and TiH2 powder. More information
Fjellstedt, J. Jarfors, A. (2005). On the precipitation of TiB2 in aluminum melts from the reaction with KBF4 and K2TiF6. More information
Ng, B. Annergren, I. Soutar, A. Khor, K. Jarfors, A. (2005). Characterisation of a duplex TiO2/CaP coating on Ti6Al4V for hard tissue replacement. More information
Gu, Y. Goh, C. Goi, L. Lim, C. Jarfors, A. Tay, B. Yong, M. (2005). Solid state synthesis of nanocrystalline and/or amorphous 50Ni-50Ti alloy. More information
Gu, Y. Goh, C. Goi, L. Lim, C. Jarfors, A. Tay, B. Yong, M. (2005). Erratum. More information
Gu, Y. Goi, L. Jarfors, A. Butler, D. Lim, C. (2004). Structural evolution in Ti-Si alloy synthesized by mechanical alloying. More information
Jarfors, A. (2004). Melting and coarsening of A356 during preheating for semisolid forming. More information
Jarfors, A. Sim, G. San, T. (2003). Influence of Process Parameters on Reaction Products during Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Porous NiTi. More information
Jarfors, A. (2003). A Discussion of the Dynamic Specific Heat during Solidification. Singapore: More information
Jarfors, A. Tong, S. Hu, B. Sharma, S. Wee, C. (2003). Mechanism of lubrication-induced surface cracking in hot chamber die cast thin-walled AZ91D parts. More information
Persson, P. Jarfors, A. Savage, S. (2002). Self-propagating high-temperature synthesis and liquid-phase sintering of TiC/Fe composites. More information
Jarfors, A. Keife, H. Antonsson, T. (2002). Deformation enhanced liquid phase sintering (DELPS). More information
Fjellstedt, J. Jarfors, A. El-Benawy, T. (2001). Experimental investigation and thermodynamic assessment of the Al-rich side of the Al-B system. More information
Fjellstedt, J. Jarfors, A. (2001). Experimental and theoretical study of the Al-rich corner in the ternary Al-Ti-B system and reassessment of the Al-rich side of the binary Al-B phase diagram. More information
Jarfors, A. (1999). Influence of carbon on the phases in the copper-titanium system and their precipitation. More information
El-Mahallawy, N. Taha, M. Jarfors, A. Fredriksson, H. (1999). On the reaction between aluminum, K2TiF6 and KBF4. More information
Jarfors, A. (1999). Peritecticlike precipitation of titanium carbide in Al-Ti-C melts at 1373 K. More information
Fjellstedt, J. Jarfors, A. Svendsen, L. (1999). Experimental analysis of the intermediary phases AlB2, AlB12 and TiB2 in the Al-B and Al-Ti-B systems. More information
Jarfors, A. (1998). Solidification behaviour of AI-7% Si-0.3% Mg during rotary spray forming. More information
Jarfors, A. (1997). On the design of a rotary spray former. More information
Jarfors, A. (1996). Solubility of copper in titanium carbide. More information
Svendsen, L. Jarfors, A. (1993). Al-Ti-C phase diagram. More information
Jarfors, A. Svendsen, L. Wallinder, M. Fredriksson, H. (1993). Reactions during infiltration of graphite fibres by molten Al-Ti alloy. More information
Bergman, A. Jarfors, A. Liu, Z. Fredriksson, H. (1992). Insitu fomation of carbide composites by liquid-solid reactions. More information
Jarfors, A. Fredriksson, H. Froyen, L. (1991). On the thermodynamics and kinetics of carbides in the aluminium-rich corner of the AlTiC phase diagram. More information
Ekbom, L. Lei, B. Eliasson, A. Jarfors, A. (1991). Liquid phase sintering of tungsten composites under microgravity. More information
Dini, H. Svoboda, A. Andersson, N. Ghassemali, E. Lindgren, L. Jarfors, A. (). Dislocation Density Model for Flow Stress of AZ91D Magnesium Alloy-Effect of Temperature and Microstructure. More information
Dini, H. Andersson, N. Jarfors, A. (). Effect of Mg17Al12 content on mechanical properties of AZ91D cast alloy. More information

Artikel, forskningsöversikt

Jarfors, A. Castagne, S. Danno, A. Zhang, X. (2017). Tool wear and life span variations in cold forming operations and their implications in microforming. : MDPI AG More information

Bok

Ceschini, L. Dahle, A. Gupta, M. Jarfors, A. Jayalakshmi, S. Morri, A. Rotundo, F. Toschi, S. Singh, R. (2017). Aluminum and Magnesium Metal Matrix Nanocomposites. Engineering Materials. : Springer More information

Konferensbidrag

Dini, H. Svoboda, A. Andersson, N. Ghassemali, E. Lindgren, L. Jarfors, A. (2017). Modeling the Deformation Behavior of As-Cast AZ1D Including the Effect of The Cast Microstructure. More information
Awe, S. Seifeddine, S. Jarfors, A. Dahle, A. (2016). Development of cast Al-Cu-Si ternary eutectic alloys for high temperature applications. Linköping: VBRI Press More information
Christina, K. Wass, S. Seifeddine, S. Zetterlind, M. Jarfors, A. Vomacka, P. (2016). Structured knowledge transfer through online education. More information
Belov, I. Payandeh, M. Leisner, P. Jarfors, A. Wessen, M. (2016). Effect of fillets on heat transfer in a rheocast aluminium heatsink. More information
Jarfors, A. Matsushita, T. Bogdanoff, T. Börrisson, M. Beste, U. (2016). Effect of Use in High Pressure Die Casting on Vibenite®60 Tool Inserts Madeby Additive Manufacturing. More information
Ghassemali, E. Jarfors, A. Tan, M. Chua, B. (2016). Microstructure versus substructure size effect. : American Institute of Physics (AIP) More information
Zhu, B. Leisner, P. Zanella, C. Persson, P. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2015). A study of formation and growth of the anodised surface layer on Al-Si casting alloys based on different analytical techniques. More information
Zhu, B. Leisner, P. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2015). Influence of Si and cooling rate on microstructure and mechanical properties of Al-Si-Mg cast alloys. More information
Payandeh, M. Sjölander, E. Jarfors, A. Wessen, M. (2015). Mechanical And Thermal Properties Of Rheocast Telecom Component Using Low Silicon Aluminium Alloy In As-Cast And Heat-Treated Conditions. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons More information
Seifeddine, S. Zetterlind, M. Keller, C. Jarfors, A. (2015). Development of an online learning master program with specialization in cast metals engineering. More information
Zhu, B. Leisner, P. Zanella, C. Persson, P. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2015). A study of formation and growth of the anodized surface layer on Al-Si casting alloys based on different analytical techniques. More information
Ghasemi, R. Elmquist, L. Ghassemali, E. Jarfors, A. (2015). Effect of interaction between lamellar graphite and cat-fines on tribological behaviour of cast iron under abrasion. More information
Kasvayee, K. Ghassemali, E. Jarfors, A. (2015). Micro-Crack Initiation in High-Silicon Cast Iron during Tension Loading. : John Wiley & Sons More information
Dini, H. Andersson, N. Ghassemali, E. Jarfors, A. (2015). Microstructural Scale Effects on Thermal Expansion Behaviour of Cast AZ91D. Hoboken: John Wiley & Sons More information
Zamani, M. Seifeddine, S. EW Jarfors, A. (2014). Effects of microstructure and defects on tensile and fracture behaviour of a HPDC component. : John Wiley & Sons More information
Ghasemi, R. Elmquist, L. Svensson, H. König, M. E. W. Jarfors, A. (2014). Mechanical properties of solid solution strengthened CGI. More information
Kasvayee, K. Elmquist, L. Jarfors, A. Ghassemali, E. (2014). Development of a pattern making method for strain measurement on microstructural level in ferritic cast iron. More information
Dini, H. Andersson, N. Jarfors, A. (2014). Effects of microstructure on deformation behaviour of AZ91D cast alloy. TMS Annual Meeting. : John Wiley & Sons More information
Ghassemali, E. Tan, M. Chua, B. Lim, S. Jarfors, A. (2014). Friction effects during open-die micro-forging/extrusion processes. Procedia Engineering. : Elsevier More information
Jarfors, A. Seifeddine, S. Olofsson, J. Svensson, I. (2013). Critical Description of Defects and Mechanical Behaviour in Casting Process Modelling of Light Metals for Automotive Use. More information
Ghassemali, E. Tan, M. Lim, S. Jarfors, A. (2012). Friction Factor in a Progressive Microforming Process. More information
Ghassemali, E. Jarfors, A. Tan, M. Lim, S. (2011). Dead-zone formation and micro-pin properties in progressive microforming process. Weinheim: Wiley-VCH Verlagsgesellschaft More information
Shanthi, M. Gupta, M. Jarfors, A. Tan, M. (2010). Producing magnesium metallic glass by disintegrated melt deposition. Paris: More information
Liu, J. Tan, M. Castagne, S. Aue-U-Lan, Y. Jarfors, A. Fong, K. Bayraktar, E. (2010). Finite element modeling of a non-isothermal superplastic-like forming process. Paris: More information
Jarfors, A. (1998). Insitu formed aluminium composites. More information

Rapport

Payandeh, M. Sabzevar, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2016). Solidification and re-melting phenomena during the slurry preparation stage using the RheoMetalTM process. JTH research report. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Kasvayee, K. Ghassemali, E. Salomonsson, K. Jarfors, A. (2015). Microstructural strain localization and crack evolution in ductile iron. JTH research report. More information
Kasvayee, K. Ghassemali, E. Salomonsson, K. Jarfors, A. (2015). Microstructural strain distribution in ductile iron; Comparison between finite element simulation and digital image correlation measurements. JTH research report. More information
Sjölander, E. Payandeh, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2015). Thermal conductivity of liquid cast and rheocast telecom component using Al-6Si-2Cu-Zn (Stenal Rheo 1) in as-cast and heat treated condition. JTH research report. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information

Samlingsverk

(2001). Special section. : Elsevier More information

Övrigt

Zhu, B. (2016). Effect of Si particle modification on the growth and microstructure of anodised aluminium oxide. More information
Malakizadi, A. Ghasemi, R. Behring, C. Olofsson, J. Jarfors, A. Nyborg, L. (). Machinability of solid solution-strengthened compacted graphite iron. More information
Ghasemi, R. Olofsson, J. Jarfors, A. Svensson, I. (). Modelling and simulation of local mechanical properties of high silicon solution-strengthened ferritic CGI materials. More information
Dini, H. Andersson, N. Jarfors, A. (). Effect of process parameters on distortion and residual stress in high pressure die cast AZ91D components after shot peening and painting. More information
Santos, J. Kallien, L. Jarfors, A. Dahle, A. (). Influence of grain refinement on slurry formation and surface segregation in Al‐7Si‐0.3Mg semi‐solid castings. More information
Santos, J. Jarfors, A. Dahle, A. (). The effect of magnesium on the intermetallic phases and heat treatment response of cast Al‐7Si‐Mg. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information