Stefan Ericsson och Pernilla Wetter från Combitech deltog på SPARK-konferensen 2024 på JTH.

Stefan Ericsson och Pernilla Wetter från Combitech deltog på SPARK-konferensen för att ta del av Tekniska Högskolans forskning och möta och andra företag.

Forskning som stärker industrin visades på SPARK-konferensen

Forskning som stärker den svenska tillverkningsindustrin presenterades under SPARK-konferensen på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) den 18 april.

- Vårt samarbete med JTH är jätteviktigt för oss. Det är där vår framtida arbetskraft finns och vi tar del av skolans forskningsprojekt i vår dagliga verksamhet, säger Pernilla Wetter, konsultenhetschef på Combitech.

Vinnaren av SPARK Award blev forskningsprojektet IDEAL på JTH.

SPARK-konferensen är en mötesplats för näringsliv, akademi och offentliga aktörer där JTH presenterar forskningsresultat om hur forsknings- och utbildningsmiljön SPARK stärker landets tillverkningsindustri. Bland annat fick de 90-talet åhörarna veta mer om de tre forskningsprojekten som var nominerade till SPARK Award: IDEAL, Butterfly Effects och ProForAI.

- Det här är en jätteviktig dag för oss att visa vad vår forskning ger för resultat och hur den kommer till nytta för industrin. Vi visar hur vi jobbar tillsammans med industrin för att ta fram kunskap som bidrar till kunskapsintensiv produktframtagning, säger Kerstin Johansen, forskningschef på JTH och programchef för SPARK.

IDEAL vann SPARK Award.

Forskningsprojektet IDEAL vann utmärkelsen SPARK Award och här syns projektledaren Fredrik Elgh (tvåa från vänster) tillsammans med representanter för några av partnerföretagen i projektet. Från vänster: Per Orestig, Husqvarna, Fredrik Elgh, JTH, Kristin Björkman, Fagerhults Belysning, Joel Johansson, Thule och Carl-Johan Sigfridsson, OBOS.

Ger ringar på vattnet

Hon tror att mötena som sker och sorlet som uppstår mellan företagsrepresentanter och forskare på SPARK-konferensen ger ringar på vattnet.

- Jag har sett många mejladresser bytas mellan deltagarna under konferensen och jag är stolt för att få vara programchef över så många förmågor och så stor kompentens inom SPARK, som kan driva fronten för kunskapen som behövs för framtida konkurrens, säger Kerstin Johansen.

Höra om framtida utmaningar

Pernilla Wetter ser SPARK-konferensen som en bra möjlighet att träffa andra företag i regionen och att höra om forskningsprojekt på JTH. Hon tyckte det var intressant att höra om framtida utmaningar för industrin och behovet av att involvera både människa och teknik i de utmaningarna. Hon berättar att de har ett stort gäng studenter som gör praktik och examensarbete på Combitech i Jönköping och att de tillför ny kunskap och ny teknik in i verksamheten.

- Vi gick tidigt med i SPARK. Det är en samverkansmodell som har gynnat oss hittills och som garanterat kommer göra det framöver också, säger Pernilla Wetter.

Peter Johansson, linjechef på Husqvarna Group, berättar att de har fler forskningssamarbeten än någonsin med JTH och att det ger dem ett enormt driv att få tillgång till JTH:s spetskompetens.

"Gör stor samhällsnytta"

JU:s rektor Måns Svensson var med och inledde SPARK-konferensen.

- Fantastiskt kul att vara här och se det stora engagemang som finns för SPARK, som är en av JU:s viktiga forsknings-och utbildningsmiljöer. Vår forskning som sker i samverkan med industrin är helt avgörande för att vi ska kunna spela en viktig roll som lärosäte. Den forskningen görs inte bara för att stötta industrin, utan den tillför även stor samhällsnytta, säger Måns Svensson.

Fredrik Elgh, professor i produktutveckling på JTH och projektledare för IDEAL, tycker det var fantastiskt roligt att tilldelas SPARK Award och att det visar på den goda samverkan mellan akademi och företag i projeket.

"Väldigt stolta över det här erkännandet"

- Jag är tacksam över att ha fått arbeta med kunniga och skickliga kollegor och alla engagerade kontaktpersoner med flera ute på företagen, som har bidragit till utvecklingen av projektet. Både samarbete, projektledning, organsation och resultat har fungerat väl och vi är väldigt stolta över det här erkännandet, säger Fredrik Elgh.

IDEAL fokuserar på produkt och produktionsutveckling och en framgångsfaktor för projeket tror Fredrik Elgh är att de jobbar nära företagen och har god uppfattning om deras utmaningar.

Måns Svensson, rektor på JU.

Måns Svensson, rektor för Jönköping University, välkomnade de 90-talet deltagarna till SPARK-konferensen.

Motivering till SPARK Award 2024, som tilldelades IDEAL

”Årets SPARK Award 2024 tilldelas ett projekt som genom en gemensam framåtanda och ökad samsyn har resulterat i flera förbättringsarbeten hos de deltagande företagen. Genom organisatoriskt lärande och fokus på produktionsutvecklingens initiala faser har förståelsen för varandra ökat och nya infallsvinklar och metoder har initierats. Tack vare projektet har företagen fått metoder att utvärdera komplexa produkter och utvecklat sitt arbete inom Design for Manufacturing.”

Fakta, IDEAL

Förutom Fredrik Elg består IDEAL:s forskarteam av: Carin Rösio, Roland Stolt, Kristina Säfsten, Dag Raudberget, Gary Linnéusson, Martin Lennartsson, Rohith Areth Koroth, Paraskeva Wlazlak, Mirza Cenanovic, Daniel Hussmo och Simon Boldt.

Partnerföretagen inom IDEAL är: Fagerhults Belysning, Husqvarna Group, OBOS, Thule Group och YaPlm.

Läs mer om IDEAL här Öppnas i nytt fönster.

2024-04-19