Jönköping University.

SAM-konferensen vänder sig till forskare och personer som är verksamma inom materialtillverkning och som har en stark passion för ett hållbart samhälle.

Internationell konferens om material och samhälle på JU

Den 14-15 maj anordnas den internationella SAM-konferensen på Jönköping University (JU), om kopplingen mellan samhälle och material.

- Det är en mötesplats för internationell akademi och industri för att diskutera de utmaningar som materialtillverkning och materialanvändning har i byggandet av ett hållbart samhälle, säger Anders Jarfors, professor material och tillverkning – gjutning, på Tekniska Högskolan (JTH) vid JU, och organisatör för konferensen.

Lucia Lattanzi, universitetslektor i material och tillverkning – gjutning på JTH.

Lucia Lattanzi, universitetslektor i material och tillverkning – gjutning på JTH, är involverad i två av skolans bidrag under konferensen.

Fokus för SAM-konferensen (Samhälle och material) ligger på vår påverkan på klimat och miljö. Metoderna Life-Cycle-Analysis (LCA) och Materials-Flow-Analysis (MFA) kommer att presenteras med målet att se konsekvenserna och förbättra lösningarna. Till konferensen har man efterlyst artiklar inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, matematik (STEM), samhällsvetenskap och humaniora (SSH), som kommer att presenteras och diskuteras av deltagarna.

- Vår överkonsumtion av material och energi förorenar och skadar världen. Det måste minska, men när den gröna energiomställningen väl är gjord finns det fortfarande en massiv klimatutmaning inbyggd i tillverkningen och användningen av material och produkter. Det är den mest utmanande omvandlingen eftersom de delarna drivs av kemi, säger Anders Jarfors.

50-tal deltagare från hela världen

Konferensen som hålls för 18:e gången vänder sig till forskare och personer som är verksamma inom materialtillverkning och intresserade av ett hållbart samhälle. Ett 50-tal deltagare från hela världen kommer till eventet, som hålls på Högskolan för lärande och kommunikation vid JU. Material- och tillverkningsavdelningen på JTH kommer att presentera flera arbeten under konferensen och Anders Jarfors ser fram emot att få deltagarnas respons.

"Mycket stolt över våra insatser"

- Jag är mycket stolt över våra insatser och vill särskilt omnämna Lucia Lattanzi, universitetslektor i material och tillverkning – gjutning på JTH, som är involverad i två bidrag på konferensen. Det ska bli roligt att se presentationen av forskningsprojektet CIRCUMET, som är vår största utbildningsmiljösatsning någonsin med en finansiering på 30 miljoner kronor. Det omfattar tio industripartners och syftar till att sprida forskning om hållbara material, säger han.

Fakta

LCA är en systematisk analys av miljöpåverkan under hela livscykeln för en produkt, ett material, en process eller annan mätbar aktivitet. LCA modellerar miljökonsekvenserna av de många interagerande systemen som utgör industriproduktionen.

 

Materialflödesanalys (MFA), även kallad substansflödesanalys (SFA), är en analysmetod för att kvantifiera flöden och lager av material eller ämnen i ett väldefinierat system. MFA är ett viktigt verktyg för att studera de biofysiska aspekterna av mänsklig aktivitet på olika rumsliga och tidsmässiga skalor.

2024-05-08