Samarbeta med Tekniska Högskolan

7 TEMAN

30 ERBJUDANDEN

OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

Hur kan din verksamhet utvecklas? För att inspirera till samverkan med oss på Tekniska Högskolan har vi utformat 7 olika näringslivsteman med 30 unika erbjudanden. Nedan hittar du samtliga teman och erbjudanden samt länk till intresseanmälan där du enkelt kan meddela oss vad du är intresserad av så kontaktar vi dig. 

Kompetensförsöjning

Tema: Kompetensförsörjning

Behöver ditt företag kompetensutveckling inom ett särskilt område? Behöver ni hjälp med ett projekt eller en studie? Tekniska Högskolans näringslivsförlagda kurser är en vinn-vinn för både er och för studenten. Genom att bjuda in en ingenjörsstudent på praktik får ni möjligheten att utveckla er verksamhet utifrån era behov. Samtidigt får studenten chansen till stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter inom sitt utbildningsområde. Praktiken utformar ni tillsammans med studenten för att säkerställa att båda parter får optimal nytta av samarbetet.

Läs mer om NFK här.
Här ser du vad studenterna läst innan de går ut på NFK.

Har ditt företag en utmaning som behöver ses med nya ögon? Vill ni effektivisera era arbetsrutiner och tillverkningsprocesser eller kanske undersöka hur kontorsutformningen påverkar medarbetarnas produktivitet? När ni bjuder in en ingenjörsstudent att göra ett examensarbete kan ni tillföra ett akademiskt perspektiv och hitta lösningar på en verklighetsrelaterad utmaning i er organisation. Samtidigt för studenten möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper. Det ger mervärden både för er och för våra studenter.
Här får du mer information om examensarbete.

Tekniska högskolan erbjuder en rad olika Yh-utbildningar (tidigare KY-utbildningar) - allt från automation- och robotingenjör till fastighetsingenjör och .NET-utvecklare. Utbildningarna utformas, utvecklas och drivs i nära samarbete med respektive bransch. Resultatet är rätt arbetskraft med rätt kompetens på rätt plats.

Läs mer om våra YH-utbildningar

Har du frågor om våra utbildningar, kontakta Mats Kihlman

Jobbportalen är en jobbportal som är gratis för dig att använda. Här når du studenterna med allt från praktik- till jobberbjudanden. Din annons visas direkt i jobbportalen som omfattar tusentals kompetenta studenter.
Läs mer om jobbportalen här.

Karriärum är Tekniska Högskolans egen näringslivsdag, och är ett suveränt tillfälle för ditt företag att sälja in er verksamhet och hitta ny kompetens. Knyt kontakter med nyfikna och engagerade studenter och utnyttja möjligheten att bjuda in till praktik eller examensarbete. Under Karriärum möter du också mänga andra regionalt och nationellt verksamma företag som kan vara viktiga för ditt nätverk. 

Läs mer på ju.se/karriarum

Letar ditt företag efter nya talanger? Speed Dating är inte alltid romantiskt - med det är effektivt. Bjud in studenter från en specifik klass och hålla snabbintervjuer med dem.

Genom att vara med i ledningsgruppen för ett studieprogram är du och ditt företag med och formar morgondagens ingenjörer. Här finns möjligheten att påverka innehållet i utbildningarna så att studenterna lär sig det som branschen efterfrågar. 

Tekniska Högskolans huvudentré myllrar av studenter. Här har du möjlighet att preesentera ditt företag och knyta personliga kontakter med framtida arbetskraft. Din närvaro marknadsförs på förhand i olika kanalaler så att studenter med rätt kompetens vet att ni är på plats. 

Kompetensutveckling

Tema: Kompetensutveckling

Ett forskningssamarbete med Tekniska Högskolan innebär användbara resultat och insikter för ditt företag. Med dina behov som utgångspunkt samarbetar vi i ett gemensamt forskningsprojekt, vilket ger dig nya och relevanta forskningsresultat som din verksamhet kan dra nytta av. I samverkan med Tekniska Högskolan kan du dessutom få tillgång till Jönköping Universitys bibliotek med databaser och artiklar. Det är även möjligt att nyttja en "industridoktorand" till ditt företag. Industridoktoranden är en forskarstuderande vid Tekniska Högskolan som är anställd av och bedriver huvuddelen av sin forskning på ditt företag.  

Läs mer om nuvarande forskning här.

Våra uppdragsutbildningar är till för att göra ditt företag och din personal ännu bättre. Vi erbjuder seminarieserier, kurser, föreläsningar och workshops skräddarsydda efter era önskemål. I samråd med dig tar vi fram ett upplägg som passar era behov gällande tid, plats och innehåll.

Läs mer om uppdragsutbildning här.

Tekniska Högskolan erbjuder en rad olika YH-utbildningar (tidigare KY-utbildningar) - från automation- och robotingenjör till fastighetsingenjör och .NET-utvecklare. Utbildningarna utformas, utvecklas och drivs i nära samarbete med respektive bransch. Resultat är rätt arbetskraft, med rätt kompetens på rätt plats.

Läs mer om våra YH-utbildningar

Har du frågor om våra utbildningar, kontakta Mats Kihlman

Är ditt företag aktivt på den internationella marknaden? Eller behöver ni ett internationellt perspektiv på ett problem eller en process? På Tekniska Högskolan studerar hundratals internationella studenter på olika nivåer. Genom praktik, så kallad Näringslivsförlagd kurs, eller examensarbete kan de ta sig an era utmaningar och se dem ur nya vinklar.
Läs mer om NFK här

Läs mer om examensarbetet här.

Behöver ditt företag en skräddarsydd föreläsning om det senaste inom byggteknik? Eller kanske de senaste rönen inom produktionssystem? Tekniska Högskolan erbjuder föreläsningar inom en rad områden som är relevanta för ditt företags kompetensutveckling - specifikt anpassade efter dina behov och önskemål.

Har ditt företag ett projekt på gång där ni behöver få in nya ideér? Då finns möjligheten att utforma en kurs med utgångspunkt i projektet. 

Jobbar ditt företag med en ny produkt eller tjänst och vill få in nya ideér eller perspektiv på ert arbete? En workshop är ett effektivt verktyg i brainstorming fasen eller i samband med uppstart av nya projekt. Låt våra ingenjörsstudenter arbeta med er idé under en workshop och få med er nya tankar och insikter.

Ge våra ingenjörsstudenter en programmerings-utmaning under ett Hackathon! Studenterna arbetar med ditt case och presenterar olika lösningar som ditt företag kan inspireras av. Hackathon är ett evenemang där studenter träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter. Ett hackathon innebär för det mesta att deltagarna programmerar vad de vill, hur de vill, under fria former. Ett hackathon varar vanligtvis i 24 timmar eller över en helg. Det finns även hackathons där man utvecklar, ändrar eller förbättrar fysiska artefakter.

Inspiration

Tema: Inspiration

På Xjobbsmässan visar studenterna upp resultatet av sina studier - examensarbetet. Där har de förvärvade kunskaperna omsatts till en produkt eller lösning som efterfrågas av näringslivet. Ta vara på möjligheten att diskutera med duktiga högskoleingenjörer, tekniker och masterstudenter som snart ska ta examen och är redo för arbetslivet.
Läs mer om Xjobbsmässan här.

Vår forskning är viktig för att stärka svenska företags konkurrenskraft. Tekniska Högskolans forskare presenterar regelbundet aktuell forskning i olika forum och på föreläsningar. Här får du veta mer om hur vår forskning är relevant för ditt företag och hur den kan hjälpa dig att bli mer konkurrenskraftig.

Tekniska Högskolan har regionala, nationella och globala nätverk och arrangerar regelbundet nätverksträffar där näringslivet bjuds in. 

Behöver ditt företag en skräddarsydd föreläsning om det senaste inom byggteknik? Eller kanske de senaste rönen inom produktionssystem? Tekniska Högskolan erbjuder föreläsningar inom en rad områden som är relevanta för ditt företags kompetensutveckling - specifikt anpassade efter dina behov och önskemål.

Tekniska Högskolan arrangerar konferenser, ofta i samarbete med näringslivet, där aktuella frågor och forskning lyfts. Det är en möjlighet att öka kunskapsnivån, knyta kontakter och skapa samverkan mellan företag och akademin.

Du kan också välja att arrangera din egen konferens på plats hos oss; här får du tillgång till bra lokaler, skickliga föreläsare och allt annat som behövs för ett lyckat evenemang. 

Ha ditt styrelsemöte på Tekniska Högskolan mitt i centrala Jönköping! Vi ordnar fika eller lunch efter dina önskemål och ser till att ni får möjligheten att lyssna på en kortare presentation om aktuell forskning inom önskat område. 

Har ditt företag ett projekt på gång där ni behöver få in nya ideér? Då finns möjligheten att utforma en kurs med utgångspunkt i projektet.

Jobbar ditt företag med en ny produkt eller tjänst och vill få in nya ideér eller perspektiv på ert arbete? En workshop är ett effektivt verktyg i brainstormingfasen eller i samband med uppstart av nya projekt. Låt våra ingenjörsstudenter arbeta med er idé under en workshop och få med er nya tankar och insikter.

Hackathon är ett evenemang där studenter träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter. Studenterna arbetar med ditt case och presenterar olika lösningar som ditt företag kan inspireras av. Ett hackathon varar vanligtvis i 24 timmar eller över en helg. 

Innovation Runway är ett projekt som riktar sig till dig som är en etablerad företagare i storleksordningen 5-249 anställda och som vågar satsa och vill flyga framåt på nya tankar och affärsmöjligheter.

Innovation Runway är en extern innovationsresurs för företag i Jönköpings Län som erbjuder hjälp med att utveckla innovationer i nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

För mer information.

Kontakta Innovation Runway.

Låt dig och dina anställda inspireras av ny modern teknik på Tekniska Högskolan. Kom och testa exempelvis 3D-printing, Byggnadsinformationsmodellering (BIM) eller prata med forskare som arbetar med det senaste inom ditt företags område.

Nätverk

Tema: Nätverk

Att ta del av ny forskning är ett sätt för ditt företag att stärka er position på marknaden och göra er konkurrenskraftigare. Boka in ett möte med oss så pratar vi om hur vår forskning kan hjälpa er att bli ännu bättre.

Tekniska Högskolan har regionala, nationella och globala nätverk och arrangerar regelbundet nätverksträffar där näringslivet bjuds in. 

Tekniska Högskolan arrangerar konferenser, ofta i samarbete med näringslivet, där aktuella frågor och forskning lyfts. Det är en möjlighet att öka kunskapsnivån, knyta kontakter och skapa samverkan mellan företag och akademin. 

Du kan också välja att arrangera din egen konferens på plats hos oss; här får du tillgång till bra lokaler, skickliga föreläsare och allt annat som behövs för ett lyckat evenemang.

Genom att vara med i ledningsgruppen för ett studieprogram är du och ditt företag med och formar morgondagens ingenjör. Här finns möjlighet att påverka innehållet i utbildningarna så att studenterna lär sig det som branschen efterfrågar. "Vi är stolta över att vara en strategisk partner. Det ger oss möjlighet att aktivt profilera vårt företag mot motiverade studenter som siktar på framtida möjligheter inom den globala fordonsindustrin."

Roger Blezell
Platschef
Scania Oskarshamn

Stärk ditt varumärke

Tema: Stärk ditt varumärke

Ett forskningssamarbete med Tekniska Högskolan innebär användbara resultat och insikter för ditt företag som även stärker ditt företags varumärke och konkurrenskraft.

Läs mer om nuvarande forskning här.

Bygg ditt företag och ditt varumärke i samarbete med våra studenter och forskare. Det finns många sätt att sponsra Tekniska Högskolan och samtidigt exponera ditt varumärke: vi är lyhörda för dina ideér!
Ett projekt med stort medialt genomslag är vår solbil som sponsras av ett 60-tal företag med pengar, kunskap och material. Solbilen tävlar mot cirka 40 universitet från hela världen - tävlingen hålls i Australien under sex dagar. Solbilens partners exponeras genom studenter och personal samt på webb, trycksaker, genom event och på själva solbilen.

Synliggör ditt företag genom att dela ut stipendier till duktiga studenter. Tekniska Högskolan arrangerar en stor stipendieutdelning i samband med Xjobbsmässan i månadsskiftet maj-juni varje år. Stipendier är ett bra sätt att attrahera studenter för praktik/Näringslivsförlagd kurs och examensarbete på ditt företag.

Karriärum är Tekniska Högskolans egen näringslivsdag, och är ett suveränt tillfälle för ditt företag att sälja in er verksamhet och hitta ny kompetens. Knyt kontakter med nyfikna och engagerade studenter och utnyttja möjligheten att bjuda in till praktik eller examensarbete. Under Karriärum möter du också många regionalt och nationellt verksamma företag som kan vara viktiga för ditt nätverk. 

Läs mer på ju.se/karriarum

Föreläs för våra ingenjörsstudenter, låt dina konskaper stå i centrum och väck deras intresse för er verksamhet. 

Tekniska Högskolans huvudentré myllrar av studenter- Här har du möjlighet att presentera ditt företag och knyta personliga kontakter med framtida arbetskraft. Din närvaro marknadsförs på förhand i olika kanaler så att studenter med rätt kompetens vet att ni är på plats. 

Internationalisering

Tema: Internationalisering

Är ditt företag verksamt globalt och i behov av arbetskraft, kompetens, utveckling eller forskning? Tekniska Högskolans internationella campus-program ser till att studenter kan göra sin praktik eller examensarbete i samverkan med ett företag utomlands, oftast i kombination med akademiska studier. Som företag får ni kontakt med nya kompetenser samtidigt som ni får hjälp med utveckling. Studenterna får i sin tur internationell erfarenhet som är mycket eftertraktad hos arbetsgivarna. 
Lär mer om våra internationella campus här.

Är ditt företag aktivt på den internationella marknaden? Eller behöver ni ett internationellt perspektiv på ett problem eller en process? På Tekniska Högskolan studerar hundratals internationella studenter på olika nivåer. Genom praktik, så kallad Näringslivsförlagd kurs, eller examensarbete kan de ta sig an era utmaningar och se dem ur nya vinklar.
Läs mer om NFK här

Har ditt företag kontor i Europa? Ta chansen att ta emot en student på praktik/NFK eller examensarbete för att öka studentens internationella kunskap om ert företag. En värdefull erfarenhet som kommer till nytta om ni sedan väljer att anställa.
Läs mer om NFK här

Kommunikation

Tema: Kommunikation

Håll koll på event och tillställningar som kan vara intressanta för ditt företag genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Här presenteras ofta nyheter och vilka möjligheter du har att samverka med Tekniska Högskolan. 

Me&Ju är Jönköping Universitys magasin där vi regelbundet lyfter samverkansprojekt med företag. Tidningen utkommer fyra gånger per år och trycks i 6 500 exemplar. Magasinet skickas till Jönköping Univeristys samarbetspartners, intressenter, medarbetare, alumner och vänner.  
Läs mer och anmäl intresse här.

Vi kommunicerar snabba nyheter på LinkedIn - följ oss för att vara uppdaterad: School och Engineering, Jönköping University.

Tekniska högskolan har samlat alla sina erbjudanden, information och kontaktvägar på vår webb: ju.se/samarbetajth

Personliga möten är grunden för allt samarbete. Därför prioriterar vi möten med dig och ditt företag - genom att besöka er eller genom att bjuda in till möten på Tekniska Högskolan. Om du är nyfiken på våra erbjudanden eller har nya ideér för samverkan så lyssnar vi gärna! 

Tema: Professionals

Me&Ju är Jönköping Universitys magasin där vi regelbundet lyfter samverkansprojekt med företag. Tidningen utkommer fyra gånger per år och trycks i 6 500 exemplar. Magasinet skickas till Jönköping Univeristys samarbetspartners, intressenter, medarbetare, alumner och vänner.  
Läs mer och anmäl intresse här.

Vi kommunicerar snabba nyheter på LinkedIn - följ oss för att vara uppdaterad: School och Engineering, Jönköping University.

Tekniska högskolan har samlat alla sina erbjudanden, information och kontaktvägar på vår webb: ju.se/samarbetajth

Personliga möten är grunden för allt samarbete. Därför prioriterar vi möten med dig och ditt företag - genom att besöka er eller genom att bjuda in till möten på Tekniska Högskolan. Om du är nyfiken på våra erbjudanden eller har nya ideér för samverkan så lyssnar vi gärna!