7,3 miljoner kronor till forskning mot hållbar metallindustri

Forskare vid Tekniska Högskolan (JTH), Jönköping University, tilldelas drygt sju miljoner kronor från Vinnova till tre projekt som ska ge hållbara lösningar för Sveriges aluminium- och fordonsindustri.

An unidentified worker, at a recycling collection facility, walks past stacks of metal cubes made from crushed tin cans, that await shipping to a recycling plant.

(bild: iStock)

För omställningen till en hållbar metallindustri blir materialförsörjning och återvinning allt viktigare för företagen. Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas över 24 miljoner kronor i programmets utlysning ’Hållbar metallindustri – Materialförsörjning’ som sökte efter särskilda forskningsområden relaterade till materialförsörjning, såsom spårbarhet och cirkularitet.

Klimatanpassat Renat Aluminium’ (KliRAl), Tillverkning av Al-MMC bromsskivor av återvunna Al-Si-legeringar (MaReAl) och Ökad användning av återvunnet aluminium i gjuteriprocesser (InReAl) är tre av sju forskningsprojekt som har genomförts framgångsrik i utlysningen och beviljat medel från svenska innovationsmyndigheten Vinnova. De två första projekten koordineras av JTH, medan det tredje leds av RISE med JTH som forskningspartner.

Aluminium renas och återvänds

KliRAl syftar till att utveckla behandlingsteknik för både primäraluminium och sekundäraluminium (återvunnet), vilket ska rena det från föroreningar som järn och koppar som anrikas vid återvinningen. De ska även kunna hantera element som mangan, kisel och zink, vilket gör att det avskilda materialet skall kunna återanvändas och göras om till nya produkter.

Projektet, som pågår från 2022 till 2025, samordnas av JTH och där deltar företagen Gränges Finspång AB, Hydro Extrusions AB, Kubal, Stena Aluminium, Bryne AB och Swerim AB. Projektet har en budget på 8,1 miljoner kronor varav 4 miljoner kronor kommer från Vinnova.

– Det är mycket glädjande att det här projektet har potential att lösa problem som kommer att möjliggöra en betydande minskning av koldioxidavtrycket för den svenska aluminiumindustrin. Intresset för detta projekt är stort, med partners från hela spektrumet, inklusive både primära och sekundära aluminiumproducenter, plåt- och extruderade profilproducenter och gjutindustrin, säger projektledaren, Anders Jarfors, professor i material och tillverkning vid JTH.

Skapa lättare bromsskivor

MaReAl-projektet syftar till att inkludera återvunna aluminiumlegeringar i tillverkningen av metallmatriskompositer, vilka kan användas för att tillverka bromsskivor för fordon som är 50 procent lättare. Detta kommer att bidra till minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp för vanliga fordon. Dessutom är lätta bromsskivor viktiga för den växande elbilsmarknaden.

– Aluminiumbaserade kompositer är giltiga kandidater för att ersätta gjutjärn i tunga fordonskomponenter, som bromsskivor. Användningen av återvunna aluminium-kisellegeringar är avgörande för att nå målen för en hållbar utveckling under de kommande decennierna. Projektet öppnar också dörren till återvinningsbarhet av kompositen, nästa bedömningssteg som krävs på den hållbara marknaden, säger Lucia Lattanzi, postdoktor vid material- och tillverkningsavdelningen på JTH.och projektledare för MaREAl.

Projektet, som pågår från 2022 till 2025, samordnas av JTH med deltagande av Research Institutes of Sweden (RISE), Automotive Components Floby AB, Gränges Finspång AB, och Comptech i Skillingaryd AB. Projektet har en budget på ca. 7,3 miljoner kronor, varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Återvunnet aluminium för fordonsindustrin

JTH är också forskningspartner i ett annat projekt, InReAl, som utforskar återvunnet aluminium. Projektet syftar till att öka kunskapen om inverkan av ökade legeringselement på prestandan för återvunna legeringar, särskilt med tanke på utmattning och motståndskraft mot korrosion. Båda egenskaperna är väsentliga för att kunna applicera återvunnet aluminium till fordonsindustrin.

InReAl-projektet koordineras av RISE och Caterina Zanella, professor i material och tillverkning med fokus på ytteknik och korrosion, kommer att koordinera forskningsarbetet vid JTH som kommer att fokusera på korrosion och hållbarhet hos de återvunna legeringarna.

Projektet, som pågår från 2022 till 2024, koordineras av RISE med de deltagande företagen Scania CV AB, VOLVO AB och Stena Aluminium. Projektet har en budget på 8,1 miljoner kronor varav 2,7 miljoner kronor kommer från Vinnova.


KliRAl, MaReAl och InReAl ingår i SPARK Öppnas i nytt fönster., Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensivt produktrealisering. Baserat på industriella behov utvecklar SPARK ny kunskap och kompetens i samarbete med industriella och akademiska partners. Projekten ingår i SPARK-submiljön ‘Material, tillverkning och gjuta komponenter för hållbarhet’. Läs mer om submiljön här.

 

Kontakt

För information om KliRAl:

För information om MaReAl:

För information om InReAl:

2022-06-01