Lucia Lattanzi

Postdoktor

Kontakt

Rum
E2213
Telefon
SMS-nummer
+46 73-680 16 83
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Lucias forskningsintressen är prestanda och produktion av Al-baserade legeringar och deras kompositer. Hennes forskning fokuserar för närvarande på gjutna Al-Si-legeringar och deras förstärkning med SiC-partiklar för att erhålla metallmatriskompositer (MMC). 

Aktuella forskningsprojekt:

  • ProForAl - Properties and formability of Al-SiCp MMCs. Finansierad av KK-Stiftelsen (Prospekt).
  • MaReAl - Tillverkning av Al-MMC bromsskivor av återvunna Al-Si-legeringar. Finansierad av Vinnova (Metalliska Material).

Biografi

Lucia har kandidatexamen (2014) och magister (2016) i materialteknik från University of Padua (Padua, Italien), med avhandlingar som utvecklats inom Metallurgi forskargruppen.

I april 2020 fick hon doktorsexamen i ingenjörsvetenskap från University of Ferrara (Ferrara, Italien). Hennes avhandlingsprojekt fokuserade på påverkan av legeringselement och smältbehandlingar på mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos Al-7Si-Mg gjutna legeringar.
Verksamheten var i samarbete med Mazzucconi-gjuterierna (Ponte San Pietro, Italien) och institutionen för material och tillverkning vid Jönköping University (Jönköping, Sverige), där hon tillbringade sex månader som gästande doktorand.

2020 fick hon ett stipendium inom RIMMEL-projektet med fokus på den mekaniska och mikrostrukturerande karaktären hos additivtillverkade Al-10Si-legeringar efter termisk exponering.

I februari 2021 började hon på Institutionen för material och tillverkning vid Jönköpings tekniska högskola som postdoktor. Hon är projektledare för ProForAl-projektet (KKS) och MaReAl-projektet (Vinnova), som fokuserar på Al-Si-baserade metallmatris-kompositer.

Artikel

Du, A., Lattanzi, L., Jarfors, A., Zheng, J., Wang, K., Yu, G. (2023). Role of matrix alloy, reinforcement size and fraction in the sliding wear behaviour of Al-SiCp MMCs against brake pad material Wear, 530-531. More information
Du, A., Lattanzi, L., Jarfors, A., Zhou, J., Zheng, J., Wang, K., Yu, G. (2022). The Influence of Ce, La, and SiC Particles Addition on the Formability of an Al-Si-Cu-Mg-Fe SiCp-MMC Materials, 15(11). More information
Lattanzi, L., Merlin, M., Fortini, A., Morri, A., Garagnani, G. (2022). Effect of Thermal Exposure Simulating Vapor Deposition on the Impact Behavior of Additively Manufactured AlSi10Mg Alloy Journal of materials engineering and performance (Print), 31, 2859-2869. More information
Lattanzi, L., Etienne, A., Li, Z., Chandrashekar, G., Gonapati, S., Awe, S., Jarfors, A. (2022). The effect of Ni and Zr additions on hardness, elastic modulus and wear performance of Al-SiCp composite Tribology International, 169. More information
Lattanzi, L., Etienne, A., Li, Z., Manjunath, T., Nixon, N., Jarfors, A., Awe, S. (2022). The influence of Ni and Zr additions on the hot compression properties of Al-SiCp composites Journal of Alloys and Compounds, 905. More information
Ahmadkhaniha, D., Lattanzi, L., Bonora, F., Fortini, A., Merlin, M., Zanella, C. (2021). The effect of co-deposition of sic sub-micron particles and heat treatment on wear behaviour of ni–p coatings Coatings, 11(2), 1-16. More information
Du, A., Lattanzi, L., Jarfors, A., Zheng, J., Wang, K., Yu, G. (2021). On the hardness and elastic modulus of phases in SiC-reinforced Al composite: Role of La and Ce addition Materials, 14(21). More information
Bogdanoff, T., Lattanzi, L., Merlin, M., Ghassemali, E., Jarfors, A., Seifeddine, S. (2021). The complex interaction between microstructural features and crack evolution during cyclic testing in heat-treated Al–Si–Mg–Cu cast alloys Materials Science & Engineering: A, 825. More information
Bogdanoff, T., Lattanzi, L., Merlin, M., Ghassemali, E., Seifeddine, S. (2020). The influence of copper addition on crack initiation and propagation in an Al–Si–Mg alloy during cyclic testing Materialia, 12. More information
Lattanzi, L. Giovanni, M. Giovagnoli, M. Fortini, A. Merlin, M. Casari, D. , ... Garagnani G. (2018). Room temperature mechanical properties of A356 alloy with Ni additions from 0.5 Wt to 2 Wt% Metals, 8(4). More information

Antologibidrag

Li, Z., Tan, H., Lattanzi, L., Jarfors, A., Jansson, P. (2023). On the Possibility of Replacing Scheil-Gulliver Modeling with Machine Learning and Neural Network Models. In: A. Pola, M. Tocci and A. Rassili (Ed.), Solid State Phenomena (pp. 157 -163). More information

Konferensbidrag

Li, Z., Tan, H., Jarfors, A., Lattanzi, L., Jansson, P. (2023). Enhancing Rheocasting Process Control with AI-based Systems. The 35th Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS'23) annual workshop. More information
Windmark, C., Lattanzi, L., Månberger, A., Jarfors, A. (2022). Investigation on resource-efficient aluminium recycling – A state of the art review. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Lattanzi, L., Fabrizi, A., Fortini, A., Merlin, M., Timelli, G. (2017). Effects of microstructure and casting defects on the fatigue behavior of the high-pressure die-cast AlSi9Cu3(Fe) alloy. 3rd International Symposium on Fatigue Design and Material Defects, FDMD 2017, 19-22 September 2017, Lecco, Italy. More information