Lucia Lattanzi

Postdoktor
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2213
Telefon
SMS-nummer
+46 73-680 16 83
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Lucias forskningsintressen är prestanda och produktion av Al-baserade legeringar och deras kompositer. Hennes forskning fokuserar för närvarande på gjutna Al-Si-legeringar och deras förstärkning med SiC-partiklar för att erhålla metallmatriskompositer (MMC). 

Aktuella forskningsprojekt:

  • ProForAl - Properties and formability of Al-SiCp MMCs. Finansierad av KK-Stiftelsen (Prospekt).

Biografi

Lucia har kandidatexamen (2014) och magister (2016) i materialteknik från University of Padua (Padua, Italien), med avhandlingar som utvecklats inom Metallurgi forskargruppen.

I april 2020 fick hon doktorsexamen i ingenjörsvetenskap från University of Ferrara (Ferrara, Italien). Hennes avhandlingsprojekt fokuserade på påverkan av legeringselement och smältbehandlingar på mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos Al-7Si-Mg gjutna legeringar.
Verksamheten var i samarbete med Mazzucconi-gjuterierna (Ponte San Pietro, Italien) och institutionen för material och tillverkning vid Jönköping University (Jönköping, Sverige), där hon tillbringade sex månader som gästande doktorand.

2020 fick hon ett stipendium inom RIMMEL-projektet med fokus på den mekaniska och mikrostrukturerande karaktären hos additivtillverkade Al-10Si-legeringar efter termisk exponering.

I februari 2021 började hon på Institutionen för material och tillverkning vid Jönköpings tekniska högskola som postdoktor. Hon är projektledare för ProForAl-projektet, som fokuserar på Al-Si-baserade metallmatris-kompositer.

Artikel

Ahmadkhaniha, D., Lattanzi, L., Bonora, F., Fortini, A., Merlin, M., Zanella, C. (2021). The effect of co-deposition of sic sub-micron particles and heat treatment on wear behaviour of ni–p coatings Coatings, 11(2), 1-16. More information
Bogdanoff, T., Lattanzi, L., Merlin, M., Ghassemali, E., Jarfors, A., Seifeddine, S. (2021). The complex interaction between microstructural features and crack evolution during cyclic testing in heat-treated Al–Si–Mg–Cu cast alloys Materials Science & Engineering: A, 825. More information
Du, A., Lattanzi, L., Jarfors, A., Zheng, J., Wang, K., Yu, G. (2021). On the hardness and elastic modulus of phases in sic-reinforced al composite: Role of la and ce addition Materials, 14(21). More information
Lattanzi, L., Merlin, M., Fortini, A., Morri, A., Garagnani, G. (2021). Effect of Thermal Exposure Simulating Vapor Deposition on the Impact Behavior of Additively Manufactured AlSi10Mg Alloy Journal of materials engineering and performance (Print). More information
Bogdanoff, T., Lattanzi, L., Merlin, M., Ghassemali, E., Seifeddine, S. (2020). The influence of copper addition on crack initiation and propagation in an Al–Si–Mg alloy during cyclic testing Materialia, 12. More information
Lattanzi, L. Giovanni, M. Giovagnoli, M. Fortini, A. Merlin, M. Casari, D. , ... Garagnani G. (2018). Room temperature mechanical properties of A356 alloy with Ni additions from 0.5 Wt to 2 Wt% Metals, 8(4). More information

Konferensbidrag

Lattanzi, L., Fabrizi, A., Fortini, A., Merlin, M., Timelli, G. (2017). Effects of microstructure and casting defects on the fatigue behavior of the high-pressure die-cast AlSi9Cu3(Fe) alloy. 3rd International Symposium on Fatigue Design and Material Defects, FDMD 2017, 19-22 September 2017, Lecco, Italy. More information

Övrigt

Bogdanoff, T., Lattanzi, L., Merlin, M., Ghassemali, E., Jarfors, A., Seifeddine, S. . The complex interaction between the microstructure features on the crack initiation and propagation in heat-treated Al-Si-Mg-Cu alloys. More information