Cirka 17,5 miljoner kronor till forskningsprojekt på Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Under sommaren och hösten har Tekniska Högskolan vid Jönköping University tilldelats cirka 17,5 miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) har under sommaren och hösten tilldelats cirka 17,5 miljoner kronor i anslag från Vinnova till ett antal forskningsprojekt.

Den 5 oktober beslutade Vinnova att tilldela drygt fyra miljoner kronor till JTH för forskningsprojektet ”Refuse – Resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem”.

- Det här är en fantastisk möjlighet att bidra till konkurrenskraftig och hållbar svensk fordonsindustri. Detta tar också det viktiga forskningsområdet inom rekonfigurerbar produktion ett steg framåt, Säger Carin Rösiö, universitetslektor på JTH och projektledare för Refuse.

Smartare tekniska lösningar

Projektet handlar om att förlänga livslängden på bearbetningsmaskiner i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar. Det kan till exempel handla om att utrustningen ska kunna anpassas och användas till fler typer av produkter.

- Bidraget från Vinnova innebär att vi i stor omfattning får arbeta med att skapa anpassningsbara och hållbara fordonsfabriker, säger Carin Rösiö.

De industriella parterna i projektet är Volvo GTO, Aerobay, AC Floby, Leax, AFRY, Scania och IDC West Sweden. De strävar alla efter att drastiskt minska sitt miljöavtryck samtidigt som nya generationer av elfordon introduceras. JTH är huvudsökande till Refuse, vilket drivs i samarbete med Högskolan i Skövde (HiS).

”Väte förverkligar dessa drömmar”

Ehsan Ghassemali, docent på JTH, leder forskningsprojektet ”Legeringsutveckling för vätrelaterade applikationer: Del II”, eller ”ALL4Hydro II” på engelska. Det handlar om att fullt ut implementera väte som bränsle och tilldelades i september 3,3 miljoner kronor i anslag från Vinnova.

- Föreställ dig ett bränsle eller en energikälla som, när den förbränns, inte producerar föroreningar. Tänk dig att köra utan att ens behöva ladda med el, eller att flyga utan koldioxidutsläpp. Väte förverkligar dessa drömmar, säger Ehsan Ghassemali.

Projektets industriella partners Volvo Technology AB, Ovako AB, Thermo-Calc Software AB och Nilsson-Energy AB, bidrar med lika mycket pengar som Vinnova, så totalsumman är på 6,6 miljoner kronor.

Fokus på fordonsindustrin

Väteatomer är väldigt små och kan genomtränga metallernas atomära struktur. Det kan göra metaller väldigt spröda och så att de spricker lätt, vilket kallas för väteförsprödning.

En stor utmaning är att utveckla metalliska material som står emot vätesförsprödning och på så sätt bidra till Hydrogen som ett grönt bränsle eller energikälla i många industrisektorer. Projektets fokus ligger på fordonsindustrin och att väte ska kunna användas som bränsle i motordrivna fordon.

- Vinnovas bidrag är lägligt och avgörande, vilket bidrar till att lyfta kompetensen till en annan nivå inom detta snabbväxande område och sätta svensk industri och svenska akademiker på kartan över experter på utvecklare av strategiska metalliska material i världen, säger Ehsan Ghassemali.

Fakta

Här är fler forskningsprojekt på JTH som har fått anslag från Vinnova under sommaren och hösten:

¤ Fyra miljoner kronor till ”KlirAl” (Klimatanpassat Renat Aluminium). Projektledare: Anders Jarfors.

¤ Cirka 3,5 miljoner kronor till ”MaReAI - Tillverkning av Al-MMC bromsskivor av återvunna Al-Si-legeringar”. Projektledare: Lucia Lattanzi.

¤ Cirka 1,4 miljoner kronor till ”Kognitiva digitala tvillingar för produktion av hållbara modulhus”. Projektledare: Ibrahim Yitmen.

¤ 1,3 miljoner kronor till ”InReal - Ökad användning av återvunnet aluminium i gjuteriprocesser”. Projektledare på JTH: Caterina Zanella.

2022-10-27