Seminarium om tillverkande företags e-handelsresa

E-handel med läsplatta.

Tekniska Högskolan vid Jönköping University presenterar den 14 december en studie om hur regionala tillverkningsföretags kan stärka sin e-handel med mera.

Den 14 december kl. 10:30 till 11:30 presenteras på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) en regional studie om tillverkningsföretags e-handelsresa och hur de kan stärka sin konkurrenskraft.

En tydlig internationell trend är att tillverkande företag säljer direkt till konsument online för att stärka sin konkurrenskraft. En nationell förstudie framtagen 2021 av JTH med 82 svenska tillverkningsföretag visar på stark tillväxt och stor tilltro för den egna e-handeln.

Den regionala studien som presenteras på seminariet den 14 december utfördes 2022. Då kommer studiens bakgrund, resultat och rekommenderat genomförandeprojekt att redovisas. Efter seminariet, som är kostnadsfritt och på svenska, blir det en frågestund.

"Mycket spännande"

- Jönköpings län har en betydande tillverkningsindustri med stor e-handelspotential. Det har varit mycket spännande att intervjua tillverkande företag i Jönköpings län för att bättre förstå e-handelns möjligheter och utmaningar, säger Andreas Risberg, forskare i logistik på JTH.

Han ingår i forskningsteamet bakom studien tillsammans med projektledaren Hamid Jafari, universitetslektor i logistik på JTH, och Joakim Wikner, professor i logistik på JTH.

Stärka länets tillverkningsindustri

Det övergripande målet med förstudien och kommande initiativ är att stärka länets tillverkningsindustris hållbara utveckling och långsiktiga konkurrenskraft genom e-handel till konsument. Förstudien har finansierats av Tillväxtverket, Region Jönköping Län och JTH.

Andreas Risberg medverkar i ett kort nyhetsinslag i SVT Jönköping om e-handelns ökning och hur e-handeln kommer att utvecklas. Det inslaget hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Man kan delta i seminariet både fysiskt på plats i sal E1029 (Stora Enso) på JTH och online.

Gör din anmälan senast den 12 december här

Läs mer om förstudien M2C e-commerce här

Loggor på företag som deltar i en studie om e-handel på JTH.
2022-11-30