Andreas Risberg

Doktorand
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
För en presentation av Andreas Risberg, se engelska presentationsidan.