Andreas Risberg

Doktorand
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
A1212
Telefon
Schema
Ändra din information

Under mina forskningsstudier undersöker jag e-handelslogistik ur ett strategiskt företagsperspektiv. Studien är en del av e-merge projektet. Forskningen fokuserar på e-handels och omnikanals företag. Data samlas in från 200 företag - såväl små, medelstora som stora företag. Därefter analyseras logistikstrategin och kopplas till företagets resultat. Det förväntade forskningsresultatet är en logistikstrategisk beslutsmodell.

Jag har under mina 15 år utomlands lett globala och regionala team på alla kontinenter utom Australien och drivit eget företag. Min globala arbetslivserfarenhet kompletteras med teoretiska kunskaper som jag förvärvade under min EMBA vid Copenhagen Business School, Civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi vid Linköpings tekniska högskola, Research School in Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm, och forskning vid Jönköping Tekniska Högskola.

Konferensbidrag

Risberg, A., Jafari, H. (2021). Last Mile Distribution Practices in E-Commerce: A Framework Development and Empirical Analysis. Colloquium On European Research In Retailing (CERR), 15-16 July, 2021, Sophia Antipolis, France. More information