Centrum för Odontologi och Oral hälsa (COO) är en samverkansplattform där vi tillsammans med våra samverkanspartners arbetar för att utveckla dagens och morgondagens tandvård med patienten i fokus. COO är uppbyggt kring ett nära samarbete mellan Jönköping University och Region Jönköpings län och är även en knutpunkt för samverkan med våra 13 samverkansregioner. Plattformen syftar till att stimulera samverkan kring utbildning, kompetens, forskning och utveckling inom odontologi och oral hälsovetenskap, både i bredd och djup.

Det här är COO

Aktuellt

Nyheter