Centrum för odontologi och oral hälsa (COO) är uppbyggt kring ett samarbete mellan Hälsohögskolan vid Jönköping University, Odontologiska Institutionen vid Folktandvården Region Jönköpings län, Sydöstra sjukvårdsregionen, Linköpings universitet och 14 av Sveriges regioner. Områden inom samarbetet är utbildning på grund- och avancerad nivå, specialistutbildning för tandläkare samt forskning och forskarutbildning. COO är ett viktigt nätverk som syftar till att stimulera och främja till utveckling inom odontologi och oral hälsovetenskap, både i bredd och djup.

Det här är COO

Aktuellt

Nyheter