Skolchefsinstitutets nysatsning har rivstartat

Skolchefsinstitutet

Fr.v: Annika Engström, Lene Foss och Joakim Krantz.

Skolchefsinstitutet har varit igång ett par år men under 2019 har det gjorts en stor nysatsning genom att en professor och två ytterligare forskare har anställts i gruppen. Forskningen har växlat upp och det finns en rad intressanta resultat att vänta framöver.

Skolchefsinstitutet är en strategisk satsning vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Satsningen, som innebär både forskning och utbildning, riktar sig till skolchefer i offentlig och privat verksamhet och har som syfte att stärka dem i sin roll som ledare. I dagsläget är fyra forskare kopplade till institutet, Lene Foss, Cecilia Bjursell, Annika Engström och Joakim Krantz.

Lene Foss, professor i pedagogik, flyttade till Skolchefsinstitutet och Jönköping i början av hösten från Handelshögskolan vid UiT - Norges Arktiske Universitet i Tromsö.

– Efter många års erfarenhet med undervisning och forskning inom entreprenörskapsutbildning, organisation, ledarskap och innovation ville jag använda mig av det i en ny kontext och utmana mig att samverka i ett nytt sammanhang. Jag upplevde att Högskolan för lärande och kommunikation var öppna för att använda en variation av teoretiska perspektiv och forskningsmetoder så jag tänkte att min erfarenhet kunde användas i samarbete med de kollegor jag skulle få här i Jönköping. Jag såg på Skolchefsinstitutet som ett spännande, tvärvetenskapligt och viktigt område för samhällets utveckling. Med flera postdoktorer knutna till institutet tänkte jag att det skulle vara roligt att forska med dem och bygga upp en gemensam kompetens, och bli en viktig aktör inom forskning och utbildning för skolchefer i Sverige, säger Lene Foss.

Hennes forskning har tidigare bland annat handlat om att utveckla entreprenöriella universitet och hon var till exempel en av redaktörerna till boken The Entrepreneurial University - Context and Institutional Change (Routledge, 2015).

– Jag är mycket tacksam för att ledningen vid Jönköping University har vänt sig till mig och vill att jag ska bidra med mina kunskaper och erfarenheter för hur samverkan kan utvecklas vidare, säger hon.

Lene, Annika och Joakim var med på Skolchefskonferensen i Växjö för att presentera sig och vad som är på gång framåt, och nästa år kommer Skolchefsinstitutet att vara värd för hela konferensen. Trion har, tillsammans med Cecilia, precis kommit igång med sitt forskningsarbete och flera projekt är sjösatta.

– Vi har redan haft möte med Elisabet Nihlfors, som har lämnat över sitt arbete, enkäter och litteratur till oss så det kommer vi att följa upp. Joakim och jag ska nu resa runt i tre veckor och intervjua skolchefer i flera kommuner i Sverige. Vi håller också tillsammans med Annika och Cecilia på med en systematisk litteraturöversikt över internationell forskning om skolchefer, säger Lene Foss.

Skolchefsinstitutet har också en rapportserie, där det hittills har publicerats tre titlar; Skolans juridifiering – ett skolchefsperspektiv Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster., Skolchefen och en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Pdf, 757.9 kB, öppnas i nytt fönster. samt Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i kommuners styrdokument Pdf, 1.2 MB..


Sara Bref


2019-10-24