Afrikabloggen

During the last 30 years of the last century some south east Asian countries developed rapidly to become new economic giants. South Korea, Singapore, Taiwan and Hong Kong became t...

Anders Dybelius

Mitt i historiebruket Vilken betydelse har egentligen berättelsen – narratologin – om vår lokala historia i tider av digitalisering, påverkan av sociala medier och ett hetsigt, gl...

Anders Jarfors

Research The research area includes technology for the manufacture of cast components, both the process chain as they finished their structure and properties, as well as phenomena...

Andrea Resmini

Assistant professor in informatics, information architect, designer, piano player, author. Andrea is an assistant professor at Jönköping International Business School, Sweden, and ...

Björn Westberg

Björn Westberg, professor i finansrätt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, är den enda nordiska ledamoten av den High Level Expert Group on Taxation of the Digital Ec...

Cefeo

16 years of academic excellence and practical relevance in Family Entrepreneurship and Ownership. CeFEO is No. 1 in Europe and 3rd in the world in the field of family business rese...

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former. Jag är professor i nationalekonomi med inriktning mot regionalekon...

Covid-19 effects on life-quality

För cirka ett år sedan fick vi, Charlotta Mellander och Jonna Rickardsson, ett generöst bidrag från Kampradstiftelsen, för forskning där vi ska kartlägga hur pandemin påverkade de ...

Daniel Gunnarsson

Civilekonom som arbetar som bibliotekarie med intresse för öppen vetenskap, vetenskaplig publicering samt forskningsdata. År 1993 efter att ha arbetat med försäljning, logistik, in...

Elisabet Sandblom

Bland små ord med stor betydelse Spelar det någon roll hur vi uttrycker oss när vi vill att någon gör oss en tjänst, ordnar ett intyg vi behöver, ger oss de pengar vi ansöker om el...

Ethel Brundin

Professor företagsekonomi, ssk entreprenörskap och affärsutveckling.

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan. Forskar om delaktighet, barns rättigheter och hur vi kan skapa goda förutsättningar så att barn och ungdomar kan vara aktiva i hela forsknin...

Humanistiskt forum

Med HLK:s humanistiska forum vill vi sträva efter att synliggöra, stärka och samordna forskning inom humaniora och på så sätt ge utrymme för utpräglat humanvetenskapliga perspektiv...

Institutet för gerontologi

På IFG bedrivs forskning och utbildning inom ämnet gerontologi (läran om åldrandet) utifrån biologiska, psykologiska och sociala perspektiv, såväl som utifrån ett livsloppsperspekt...

Jenny Bäckstrand

Docent inom logistik (Operations and Supply Chain Management), forskar om inköp, leverantörsrelationer, kundanpassningar och kommunikation. Är även intresserad av samverkan med för...

Karin Hellerstedt

Lektor i företagsekonomi, forskar kring team och entreprenörskap, familjeföretagande och företagsnedläggning, vintersportare. Jag är lektor i företagsekonomi med fokus på entrepren...

Kerstin Johansen

Biträdande professor på Tekniska högskolan, leder det tematiska området ”Integrerad utveckling av produkter och produktion” vid SPARK.

Kristina Areskoug-Josefsson

Professor i Folkhälsa och Rehabilitering, Docent i Kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd & Specialistfysioterapeut inom Reumatologi, med forskning främst inom samskapande av ...

Leva livet

Denna blogg tillhör projektet ”Leva livet: boendestöd till personer med SMI” som är finansierad av Forte: Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd och involverar samarbete ...

Lina Bjerke

During the last 30 years of the last century some south east Asian countries developed rapidly to become new economic giants. South Korea, Singapore, Taiwan and Hong Kong became t...

MMTC JIBS

Media Management and Transformation Centre (MMTC) at JIBS About the Media Management and Transformation Centre (MMTC) at JIBS Researching Digital Innovations and Business Renewal D...

Marco Nilsson

Marco Nilsson är universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hans forskning berör främst frågor om våldsamma konflikter i internatio...

Maria Hammarsten

Forskar om barns pedagogiska utomhusmiljöer, utomhuspedagogik, utomhusundervisning och lärande för hållbarhet. Tror på barns agentskap och kompetens genom att forska med och för ba...

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet. Jag är professor i ...

PHD Blogger

The PhD blog är en samlingsyta för doktorander inom Jönköping International Business School som utgår ifrån sina respektive forskningsområden. Nationalekonomi, företagsekonomi, med...

Per Davidsson

Professor i entreprenörskap Per Davidsson is Professor of Entrepreneurship at Jönköping International Business School (JIBS) since 1996. While retaining his affiliation with JIBS h...

Radu Harald Dinu

Radu Harald Dinu är universitetslektor och ämnesansvarig i historia samt biträdande ledare för forskningsmiljön CCD ( www.ju.se/ccd ) vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, J...

Samhällsnyttig forskning

Finansierad av The Hamrin Foundation Jönköping International Business School fick över 20 miljoner kronor från familjeägda The Hamrin Foundation. Pengarna ska finansiera ny samhäll...

Samskapa

Samskapa är kanalen för forskning om samskapande av hälsa och välfärd.

Sofia Wixe

Doktor i nationalekonomi; forskar om regionala förutsättningar för ekonomisk utveckling, gillar att resa och upptäcka nya platser. Jag är doktor i nationalekonomi vid Internationel...

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolan i Jönköping är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer. Vi samarbetar med näringslivet i regionen för att studenterna ska få en utbildning anpassad...

Tomas Müllern

Professor i företagsekonomi

Ulli Samuelsson

Lektor i pedagogik; forskar om digitalisering, digital inkludering och digital ojämlikhet med fokus på skola och utbildning samt äldre. Det är ingen överdrift att påstå att vi leve...

in:sure

in:sure är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Tekniska högskolan i Jönköping som utvecklar kunskap och förmågor relevanta för övergången till en helt integrerad produktframtag...