Publications

  • Abellán, A., Ayala, A., Pérez, J., Pujol, R., Sundström, G., Ramos, M. (2018). The new carers. In: Dossier - Social Observatory of “la Caixa” Palma: Observatorio Sociale de "la caxia" More information
  • Bengtsson, S. (2018). Building a Community: Disability and Identity in the Qur’an. Scandinavian Journal of Disability Research 20(1), 210-218 More information
  • Bergnéhr, D., Enell, S. (2018). Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige: En kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet. Stockholm: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd More information
  • Vogel, M., Enell, S. (2018). Staten och kapitalet: Om Statens institutionsstyrelses roll på barnavårdsmarknaden. In: Marie Sallnäs & Stefan Wiklund (Ed.), Socialtjänstmarknaden: om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen (pp. 83-205). Stockholm: Liber More information
  • Sundström, G. (2018). ”Nödvändigt att hjälpa åldrade gamla”: Från fattigvård till offentlig äldreomsorg i Huddinge. Huddinge: Huddinge Hembygdsförening More information

All hits from DiVA (280)

Content updated 2015-08-14


We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information