Commissioned Education

Do you want to improve in your profession? Jönköping University has many solutions for those who seek competence development and it is always the employer who pays for your place.

What is Commissioned Education?

Commissioned education is arranged for a fee and ties in with the courses that Jönköping University has the right to hold. The client must be a legal person (employer) and the education can be given to companies, organisations and authorities. You cannot register for a commissioned education as an individual.

Please contact us so that we, in consultation with you and your employer, can come up with what would be best for you. 

Jönköping International Business School

Jönköping International Business School

We offer competence development and tailor-made workshops in leadership and corporate governance.

Jönköping University Enterprise

Jönköping University Enterprise

JUE offers education and support to universities and organizations that offer courses and programmes for international students as well as courses and workshops in intercultural competence.

School of Engineering

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolan arrangerar sedan många år kompetensutveckling för yrkesverksamma. Vi erbjuder riktade utbildningar och skräddarsydda kurser som är anpassade specifikt efter dina behov och önskemål.

School of Education and Communication

Högskolan för lärande och kommunikation

Uppdragsverksamheten erbjuder kompetensutveckling inom:

  • Medie- och kommunikation
  • Personalvetenskap
  • Internationellt arbete
  • Lärande i förskola, skola och fritidshem
School of Health Sciences

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan bedriver uppdragsutbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi hjälper er att komplettera yrkeserfarenhet och kunskap genom undervisning på er arbetsplats, i er närhet eller på vårt campus i centrala Jönköping.

Contact us about commissioned education

Jönköping International Business School

Jönköping University Enterprise

School of Health and Welfare

  • University Lecturer commissioned coordinator
  • School of Health Sciences
  • +46 36-10 1341

School of Education and Communication

School of Engineering