Öppet webbinarium om att sprida forskningsresultat (in Swedish)


Pressmedelande från ESBRI

Forskare, skriv för att bli läst!

Många forskningsresultat når aldrig utanför den innersta, akademiska kretsen. Och de flesta akademiska texterna stöps i samma, traditionella form. Vad kan man tjäna på att bryta denna praxis? På att skriva populärvetenskapligt och låta läsaren bli en medskapare?

Detta diskuteras vid ett webbinarium 25 september, 2012.

Talare är forskarna Jenny Helin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Högskolan på Gotland, och Susanne Pelger, Lunds universitet. De menar att det finns anledning att ifrågasätta den akademiska texten — och vem som tar del av den. Både akademiker och praktiker har mycket att vinna på att forskningen öppnas upp för fler perspektiv, och kommer fler till godo.Under webbinariet presenterar Helin och Pelger sin respektive syn på saken. Via en chatt har deltagarna möjlighet att ställa frågor till talarna, interagera med varandra, dela med sig av länkar och annat. Moderator är Alastair Creelman, Linnéuniversitetet.Några frågor som kommer att belysas är: - Varför ser traditionella akademiska texter ut som de gör? - Hur kan man skriva mer läsarvänligt? - Varför är populärvetenskaplig text inte meriterande? - Vad kan man som forskare tjäna på att skriva populärvetenskapligt? - Vilken roll spelar texter för spridning av forskning? Tid: 25 september 2012, 14.00-15.00 Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect Adressen till mötesrummet kommer att mejlas till alla anmälda 1-2 dagar innan webbinariet.

Mer info och anmälan: www.esbri.se/webbinarium

Kontaktperson är Åse Karlén (Tfn: 08-458 78 04).

Webbinariet arrangeras av CeFEO, Dela!, ESBRI, ITHU, .SE och SUNET.

Det är kostnadsfritt och öppet för alla som intresserar sig för spridning och nyttiggörande av forskning.

ESBRI — Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning — grundades 1997 genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se

2014-12-09