CeFEO-forskarna Kajsa Haag och Hanna Almlöf höll ett seminarium för Family Business Network (FBN)


I tisdags höll CeFEO-forskarna Kajsa Haag och Hanna Almlöf ett seminarium för Family Business Network (FBN) i Stockholm där advokatbyrån Vinge stod som värd. (English translation below)

Kvällens tema som presenterades och diskuterades utifrån illustrativa fallstudier var: Vad händer med familjeföretaget när ägarna skiljer sig?

Seminariet berörde:

  • hur juridiken fungerar
  • hur företaget kan påverkas
  • exempel från fallstudier
  • olika lösningar och dess konsekvenser
  • förebyggande åtgärder

Många frågor väcktes och intressanta diskussioner följde.

Läs mer om FBNs verksamhet här: http://www.fbn-sweden.se/

-----------------------------------------(In english)-----------------------------------------------------

CeFEO researchers Kajsa Haag and Hanna Almlöf held a seminar for Family Business Network (FBN)

This Tuesday, CeFEO researchers Kajsa Haag and Hanna Almlöf held a seminar for Family Business Network (FBN) hosted by the business law firm Vinge in Stockholm.

The topic presented and illustrated with case studies as basis for discussion was: What happens with the family business when the owners undergo divorce?

Content covered was:

  • How does the law work in this matter?
  • How does it affect the business?
  • Case examples
  • Different solutions and their consequences
  • preventive measures

Lots of questions and interesting discussion followed.

Read more about FBN here: http://www.fbn-i.org/

2018-03-08