Hur gör andra? AFAIR bjöd på unika insikter ”bakom AI-kulisserna”.

Håkan Nilsson, Siemens Energy och Anette Johansson, JTH, var moderatorer.

Vid stora teknikskiften är det värdefullt att få inblick i hur andra gör. Men det är en möjlighet som sällan ges – det mesta är ju hemligt… På temat ”AI bakom kulisserna” bjöd AFAIR in företag och forskare till Science Park Towers i Jönköping.

Under eventet fick deltagarna en unik chans att se hur ledande svenska företag jobbar med AI. Representanter för AFAIRs samverkansföretag Fagerhult, Husqvarna och Siemens Energy delade med sig av sina erfarenheter, tillsammans med våra forskare. Under dagen delade deltagarna med sig av sina strategier och resultat – och en del av den informationen fick faktiskt stanna innanför Science Park Towers väggar. Stort fokus lades också på erfarenhetsdelning och vikten av att vara kloka tillsammans.

”Vi är supernöjda”

Så vad är egentligen företagsnyttan med att delta i ett forskningsprojekt?

– Vi är supernöjda och väldigt glada över att vi vågade hoppa på, trots att vi inte kunde någonting om AI. Som resultat har vi i dag ett eget AI-labb och har fått fram flera praktiska tillämpningar. Det har varit en fantastiskt god stämning mellan de medverkande företagen och alla har varit bjussiga. Man lär sig verkligen av varandra, sade Fagerhults Emma Hallman.

Björn Spaak och Emma Hallman, Fagerhult.

– För oss har just nätverkandet med andra företag varit oerhört värdefullt. Och i förlängningen bidrar vår medverkan i projektet också till att vi är en attraktiv arbetsgivare, tyckte Håkan Nilsson som är Head of EHS Quality & Security på Siemens Energy.

För Ulf Axelsson Lejon som leder Husqvarna Innovation Lab är det också självklart att delta:

– Vi har inte ambitionen att vara bäst på att utveckla AI. Men vi vill vara bäst på att dra nytta av och implementera AI. Vår medverkan i AFAIR har lärt oss att lägga fokus på kontinuerligt lärande.

Ulf Axelsson Lejon leder Husqvarna Innovation Lab.

Deltagarna fick också aktuella inspel från två av Sveriges ledande forskare inom AI-området: Henrik Boström som är professor i datalogi med inriktning mot system för dataanalys vid avdelningen för programvaruteknik och datorsystem vid KTH samt Elena Raviola är professor vid Göteborgs universitet/HDK-Valand, och som forskar kring hur AI påverkar arbetsmiljön.

Elena Raviola, professor Göteborgs Universitet och AFAIRs Anette Johansson som forskar inom ramarna för projektet PropAIr.

Kan vi lita på maskininlärning?

Absolut inte, konstaterade Henrik Boström och hänvisade till en rad olika exempel inom bland annat vård och finans där det har blivit tokigt. Men vad beror det på?

– Vi tror att modellerna är bättre än vad de faktiskt är och underskattar osäkerheten. En stor del av problemen handlar om dataläckage och att samma datamängd testas om och om igen. Men det är alltså något som går att åtgärda genom ökad kunskap, sade Henrik Boström.

Henrik Boström, Professor KTH och AFAIR-forskarna Tuwe Löfström och Cecilia Sönströd.

Kommer AI att ta våra jobb?

Det är en fråga som många ställer sig när AI ska introduceras på arbetsplatserna.

– På senare tid har vi sett en ny samhällsdiskurs med en mer nyanserad bild. Från att AI ska ersätta till att mer bli en samarbetspartner, sade Elena Raviola och poängterade att AI är ett samlingsbegrepp för flera olika funktioner och att man måste ha det i åtanke när man ska implementera ny teknik i arbetsmiljön. AI framställs som en revolution men vi ska komma ihåg att vi redan har gått igenom en omfattande digitalisering och därmed har erfarenheter som vi kan dra nytta av. Långsiktiga perspektiv, utbildning och stöd vid införande av AI är avgörande för en god miljö på arbetsplatsen.

Annika Engström forskar inom ramarna för AFAIR.

Professor Joakim Wikner och Nina Edh Mirzaei, JTH/AFAIR

Ronny Norberg, Sandra Helbro och Robert Hagberg från Siemens Energy.

2024-05-21