Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan och Jönköping International Business School vid Jönköping University

Partnerföretag: Husqvarna,

Combitech, Fagerhults Belysning, Siemens Energy ,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Bufab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiär: KK-stiftelsen

Projekttid: 2021-2024

Forskarteam:

Förnyelse och organisering för hållbar innovation

Christian Sandström

Responsiva processer och försörjningskedjor

Prince Chacko Johnson

DIGITALISERING FÖR SMARTA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Effekter på branscher och företagens konkurrenskfraft

Hur påverkar Artificiell Intelligens (AI) företagens konkurrenskraft? Det är väl känt idag att digitaliseringen ibland leder till att hela branscher stöps om. Det finns också exempel på när etablerade företag möter stora hinder och vinnarna finns bland nya bolag eller i andra sektorer. Är detta fallet med AI?

Introduktion

Syftet med projektet är att utreda hur AI påverkar etablerade strukturer och kompetenser inom näringslivet. Somliga menar att AI kommer att radera såväl arbetstillfällen som hela företag och industrier. Vi försöker förstå AI och dess industriella dynamik genom att studera ett antal samtida fall av hur AI introduceras.

Inverkan på olika branscher har inledningsvis behandlats genom att bygga upp stora databaser med media-relaterade innehåll, som i nästa skede kodas för att utreda hur pågående förändringar i näringslivet verkar ske. Det har också varit särskilt fokus på hur F&U-relaterat arbete påverkas av AI.

AI and Industrial Dynamics är ett av flera projekt inom ramen för forskningsprofilen AFAIR som utvecklats i samverkan med industrin för att integrera tekniska, logistiska och organisatoriska aspekter på införandet av AI.

Ändamål

Målet med projektet är att kartlägga AI:s effekter på konkurrensen mellan nya och etablerade företag, samt dess inverkan på arbetsmarknaden. Försvinner arbetstillfällen eller är det snarare så att arbetstillfällen omvandlas kontinuerligt? För vilka ändamål använder företag AI, handlar det främst om att vidareutveckla existerande erbjudandet eller att skapa helt nya varor och tjänster?

Förväntade resultat

Projektet kommer resultera i en fördjupad förståelse av samspelet mellan AI och företagens konkurrenskraft, samt strukturen på olika branscher. Vidare kommer dessa studier addera till vår kunskap om AI:s effekter på arbetsmarknaden. Då kartläggning kan göras mellan olika branscher och mönster kan skönjas i olika sektor är vår förhoppning att det också går att skapa lärdomar som är relevanta för de företag som är inblandade i AFAIR.

Vill du veta mer om projektet?