Artificiell intelligens (AI) blir en allt större del av våra liv och spås spela stor roll för tillverkningsindustrin. Projektet PropAIr är ett samarbete mellan organisationer och ett multidisciplinärt forskarteam med målet att identifiera former för hur arbetsuppgifter, roller och ansvar kan skapas i AI-integrerade aretsprocesserstuderar proaktiv organisering och arbetsdesign för AI-integration hos tillverkande företag. PropAIr studerar proaktiv organisering och arbetsdesign för AI-integration hos tillverkande företag.

Introduktion

Syftet med projektet är att studera tillverkande företags proaktiva organisering och förändring i arbetsdesign för att integrera AI i sina processer. De deltagande företagen arbetar parallellt med sin egen AI-transformation och projektet både stöttar och följer deras utveckling. Att förstå den egna organisationens arbete med att organisera och designa arbete är viktigt för att möte de utmaninar och ta sig an de möjligheter som AI-transformation kan medföra. Målsättningen är att nå goda insikter om hur en organisation kan analysera, förstå och utveckla sin egen organisering och arbetsdesign för AI-integration samt vilka konsekvenser det har får i verksamheten.

Ändamål

Att ställa om en organisation till att använda sig av AI kan på många sätt innebära en stor förändring. Till viss del handlar det om en pågående och känd integration av AI i arbetsprocesser, till viss del om kommande utveckling och därmed en relativt okänd framtid. I projektet fokuserar vi på framtiden och hur organisationer proaktivt kan organisera sig och designa sina arbetsprocesser för AI-integration. Det innebär ett sökande efter sätt att identifiera viktiga mekanismer som påverkar samt hur dessa kan hanteras. Vi ser också potentiella utmaningar så som organisatoriskt lärande, socio-teknisk arbetsdesign och proaktivt förändringsarbete. Vi tror att genom att ta sig an AI på ett öppet, systematiskt och konstruktivt sätt kan komma att bli avgörande på sikt för svensk industris konkurrenskraft.

Förväntade resultat

Projektet syftar till att nå insikter om hur en organisation proaktivt kan analysera, förstå och utveckla sin egen organisering och designa arbetet för AI-integration. Det kan exempelvis handla om strategier för att främja organisatoriskt lärande, att applicera socio-tekniska perspektiv på integration eller testa på idéer om nya arbetsprocesser och yrkesroller. De medverkande företagen utvecklas i realti men den nya kunskapen ska även komma alla företag inom svensk industri till gagn. Kunskap kommuniceras regelbundet vid feedbackmöten, gemensamma workshops och samforskning. Det övergripande forskningssyftet är att bygga kunskap om proaktiv organisering för AI-integration i arbetsprocesser.