Publications

Presented here are publications written by the university library's staff members.

Gunnarsson, D. (2018). Att söka förändring. I Världen där utanför : Bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker (s. 88–100). Stockholm: Kungliga biblioteket.
Länk till DiVA.

Gunnarsson, D, Nilsson, U-G. (2015). Teknik som facilitator. I H. Androls, E. Lucassi & C. Wallén (Red.), Bortom förlägenheten: bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling (s. 39-51). Stockholm: Kungl. biblioteket.
Länk till DiVA.external link, opens in new window

Gunnarsson, Daniel. (2014). Business school libraries - where next?  Global Focus, 8,(3), 56-59.
Länk till DiVA.

Lorentzi, Mattias, Johansson, Paola & Williams, Peter. (2011). Building a university library web site for Victor - an example of the personas method. Paper presented at Qualitative and quantitative methods in libraries, QQML 2011, international conference, May 24-27, 2011, Athens Greece.
Länk till DiVA.

Ilvered, Magnus & Nilsson, Ulf-Göran. (2008). De japanska bibliotekens tjänster till allmänhet och forskarsamhället. Jönköping: Högskolebiblioteket i Jönköping.
Länk till DiVA.

Ilvered, Magnus & Nilsson, Ulf-Göran. (2008). Nationell kraftsamling i Japan: Kulturskatter i den digitala eran.Biblioteksbladet, 10, 19-20.
Länk till DiVA.

Forsman, Daniel. (2007). Push and pull of the OPAC. In: Library 2.0 initiatives in academic libraries: (pp. 73-84). Chicago: Association of College and Research Libraries.
Länk till DiVA.

Nilsson, Ulf-Göran & Ilvered, Magnus. (2006). Competence Clusters for Virtual Information Service. In: 12th International Conference on Technology Supported Learning & Training.
Länk till DiVA.

Johansson, Paola. (2006). Forskningsbibliotek i samverkan med samhället: ett exempel från Jönköping. InfoTrend: Nordisk tidskrift för informationsspecialister, 61(2), 53-56.
Länk till DiVA.

Nilsson, Ulf-Göran. (2004). Systembryggan för e-referens: en lägesrapport. Tidskrift för dokumentation, 59(3), 71-75.
Länk till DiVA.

Nilsson, Ulf-Göran, Ilvered, Magnus & Gunnarsson, Daniel. (2003). Biblioteket på distans: från lokal vision till nationellt samarbete. Tidskrift för dokumentation, 58(4), 99-106.
Länk till DiVA.

Content updated 2019-03-12