IT Helpdesk

Kontakta oss

036 - 10 11 12
Mån-fre 7:30-16

Hus A,
3:e våningen
Mån-fre 8-15

Search FAQ/Manuals

Contact us - preferably through phone or web


036 - 10 11 12
Mon - Fri
7:30 am - 4 pm

Visits, building A,
3rd floor
Mon - Fri 8 am - 3 pm

Search FAQ/Manuals

Sök i FAQ/Manualer

Disruptions


  • HS ärendehanteringssystem kommer att uppdateras torsdag 18/8 kl 17. Under tiden går det inte att lägga nya ärenden eller logga in i systemet --//-- The HS case management system will be updated on Thursday 18/8 at 5 p.m. In the meantime, it is not possible to add new cases or log into the system

  • VDI - alla som loggar in i VDI-miljön behöver använda MFA (multifaktorauthentisering) från 29/6, läs mer på Helpdesk-webben --//-- VDI - everyone who logs in to the VDI environment needs to use MFA (multifactor authentication) from 29/6, read more on the Helpdesk website

Disruptions


  • HS ärendehanteringssystem kommer att uppdateras torsdag 18/8 kl 17. Under tiden går det inte att lägga nya ärenden eller logga in i systemet --//-- The HS case management system will be updated on Thursday 18/8 at 5 p.m. In the meantime, it is not possible to add new cases or log into the system

  • VDI - alla som loggar in i VDI-miljön behöver använda MFA (multifaktorauthentisering) från 29/6, läs mer på Helpdesk-webben --//-- VDI - everyone who logs in to the VDI environment needs to use MFA (multifactor authentication) from 29/6, read more on the Helpdesk website