New IT platform at JU, with Windows 10
Get started with Office 365 via E-learning Addskills external link, opens in new windowfor staff

IT Helpdesk

Kontakta oss

Online
Öppet dygnet runt

036 - 10 11 12
Mån-fre kl. 7:30 - 16

Besök, hus A,
3:e våningen
Mån-fre kl. 8-15

Search FAQ/Manuals

Contact us


Online
Open 0-24

036 - 10 11 12
Mon-Fri 7:30 - 16

Visits, building A,
3rd floor
Mon-Fri 8-15

Search FAQ/Manuals

Sök i FAQ/Manualer

Disruptions

  • 2018-02-21
    Vid JU:s byte av Ladok-system uppgraderas även systemet för kontoadministration KAS. Fr.om. onsdag 28/2 och som längst t.o.m. fredag 16/3 är det begränsad funktionalitet i följande tjänster. 1/Självservice användarkonto är inte tillgänglig, t ex för lösenordsbyte. (För lösenordsbyte kontakta IT Helpdesk) 2/Kontoskapande och -aktivering kan inte utföras. 3/Distributionslistor till studenter kan vara inkompletta och bör inte användas. 4/Pingpong-störningar kan förekomma. +++ When JU implements the new Ladok system, also the account management system KAS will be upgraded. This means that from Wednesday Feb 28 and at its longest until Friday March 16 there are limitations in the following services: 1/Self-service user account is not available, for example resetting passwords. (To reset a password, please contact IT Helpdesk) 2/Account creation and activation cannot be performed. 3/Distribution lists for students may be incomplete and should not be used. 4/Pingpong - interference may occur.

Disruptions

  • 2018-02-21
    Vid JU:s byte av Ladok-system uppgraderas även systemet för kontoadministration KAS. Fr.om. onsdag 28/2 och som längst t.o.m. fredag 16/3 är det begränsad funktionalitet i följande tjänster. 1/Självservice användarkonto är inte tillgänglig, t ex för lösenordsbyte. (För lösenordsbyte kontakta IT Helpdesk) 2/Kontoskapande och -aktivering kan inte utföras. 3/Distributionslistor till studenter kan vara inkompletta och bör inte användas. 4/Pingpong-störningar kan förekomma. +++ When JU implements the new Ladok system, also the account management system KAS will be upgraded. This means that from Wednesday Feb 28 and at its longest until Friday March 16 there are limitations in the following services: 1/Self-service user account is not available, for example resetting passwords. (To reset a password, please contact IT Helpdesk) 2/Account creation and activation cannot be performed. 3/Distribution lists for students may be incomplete and should not be used. 4/Pingpong - interference may occur.
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information