Vid stora teknikskiften är det värdefullt att få inblick i hur andra gör. Men det är en möjlighet som sällan ges – det mesta är ju hemligt… Nu får du en unik chans att se hur ledande svenska företag jobbar med AI. Fagerhult, Husqvarna och Siemens Energy finns på plats för att dela med sig av sina erfarenheter. Du får också lyssna till två av Sveriges mest eftertraktade föreläsare inom området.

Bra att veta

Eventet är öppet för dig som är med i AFAIR, men du är självklart välkommen att bjuda med intresserade kollegor! Vi har 70 platser så det är först till kvarn som gäller. (I mån av plats finns det även möjlighet för andra intresserade att delta.) Alla föredrag kommer att hållas på svenska.

Varmt välkommen till en inspirerande förmiddag!

Tid och plats

Onsdagen den 15 maj, kl 9-12, vi avslutar med lunch.

Science Park Towers i Jönköping.

Program

09.00 Välkommen!

09.00-10:00 AFAIRs forskare reflekterar över samproduktionsprojekt i AFAIR

10.00-11:00 Siemens Energy, Husqvarna och Fagerhult delar med sig av erfarenheter från samproduktionsprojekt i AFAIR

11.00-11:30 Elena Raviola - "AI och arbetsmiljön i industrin"

11.30-12:00 Henrik Boström - ”Kan vi lita på maskininlärning?”

12.00-13.00 Lunch

Moderatorer: Anette Johansson och Håkan Nilsson

Elena Raviola

Elena Raviola är professor i Design Management på Göteborgs Universitet och ledare för forskningscentret Business and Design Lab. Hon är intresserad av hur kreativt och kulturellt arbete organiseras och hur relationen mellan ekonomi och kultur förändras genom digitalisering. Hennes forskning undersöker vardagliga och mindre vardagliga förhandlingar, konflikter och kompromisser mellan företagande och kreativa professioner samt nya sätt att organisera det kreativa och kulturella arbete som utvecklas med bland annat artificiell intelligens. AI har en betydande påverkan på arbetsmiljön inom industrin. Automatiseringen ger många fördelar men det finns också utmaningar som man bör vara medveten om. Elena har bidragit som expert på området av bland annat Myndigheten för arbetsmiljökunskap med särskilt fokus på AI och robotisering.

 

Henrik Boström

Henrik Boström är professor i datalogi med inriktning mot system för dataanalys vid avdelningen för programvaruteknik och datorsystem vid KTH. Hans forskning handlar om maskininlärningsalgoritmer, med ett särskilt fokus på konfidensbaserad prediktion, ensemblemodeller samt förklaringsbar maskininlärning. Han har lett och arbetat i projekt med tillämpningar av maskininlärning inom läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården, fordonsindustrin samt försäkringsbranschen. Han har varit redaktör för tidskrifterna Machine Learning samt Data Mining and Knowledge Discovery och har under mer än två decennier verkat som programkommittémedlem för några av de främsta konferenserna inom området.

Kontakt