Visa alla enheter

Avdelningen för pedagogik

Eva-Lotta Palm
Avdelningschef
Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1949

Helene Ahl
Professor i företagsekonomi inriktning lärande och genus
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1444

Lars Almén
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation

Annika Almqvist
Universitetsadjunkt i pedagogik inriktning förskola
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1431

Karin Alnervik
Universitetslektor i pedagogik inriktning förskola
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1107

Susanna Anderstaf
Universitetsadjunkt i lärarvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 73-314 44 61

Joel Berglund
Doktorand i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation

Ingela Bergmo Prvulovic
Universitetslektor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1332

Cecilia Bjursell
Professor i pedagogik inriktning livslångt lärande
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1775

Git Blomberg
Universitetsadjunkt i pedagogik inriktning specialpedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1489

Johan Bäcklund
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap inriktning IKT
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1425
+46 73-910 17 15

Marie Carlsson
Universitetsadjunkt i specialpedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1040

Lillebil Cato Hammarstedt
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 73-926 68 38

Eva Dahlqvist
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1371

Soodabeh Einhärjar
Doktorand i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1962

Anne Eklund
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+4636-101817

Carin Falkner
Universitetslektor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1403

Lene Foss
Professor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 73-910 08 29

Anna-Lena Godhe
Professor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1072

Maria Hammarsten
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation

Ole Henrik Hansen
Professor i pedagogik inriktning förskola
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1206
+46 72-526 52 43

Joel Hedegaard
Universitetslektor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1363

Martin Hugo
Universitetslektor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1356

Sara Hvit Lindstrand
Universitetslektor i pedagogik inriktning förskola
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1390

Line Isaksson
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-550 2442
+46 73-658 21 13

Ann Ludvigsson
Universitetslektor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1483

Lina Mrak
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1432
+46 73-910 08 89

Håkan Nilsson
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation

Nevena Pantelic
Doktorand i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation

Josefin Rostedt
Universitetsadjunkt i förskoledidaktik
Högskolan för lärande och kommunikation
+4636-101073
+46 73-910 08 93

Cathrine Ryther
Universitetslektor i pedagogik inriktning förskola
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1493

Gun Sand
Universitetsadjunkt i lärarvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1473

Mikael Segolsson
Universitetslektor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1429

Ulla-Lena Simonsson
Universitetsadjunkt i pedagogik inriktning förskola
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1472

Eva Solfelt
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1357

Helena Svanängen
Universitetsadjunkt i specialpedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+4636-101880

Carina Svensson
Universitetsadjunkt i pedagogik inriktning förskola
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1517

Kristina Wennefors
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-550 2421

Charlotte Öhman
Tjänstledig
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation