Karin Havemose

Senior Lecturer Work Organisation
Ph.D. in Science
-

Research

Karin Havemose is interested in man's creative and border-crossing work. In her doctoral thesis she focused on the art of invention - a problem solving and practical work that puts thoughts, things and tradition in motion.

Karin's research has continued to focus on practical professional skills where dialogue, knowledge, action and responsibility are fundamental for reaching a sustainable and long term activity development.

Biography

Karin was born and raised in Stockholm but moved to Jönköping in 1991 and later to Gränna. In 2006 she defended her doctoral thesis at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. Karin has been employed at the School of Engineering since 1998 where she has developed courses and contract education within leadership and project management.

Article

Karltun, A., Karltun, J., Coelho, D., Havemose, K., Kjellström, S. (2023). The work of first line managers – A key to resilience in manufacturing Applied Ergonomics, 110. More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Karlsson, M., Kjellström, S. (2021). Studying resilient action strategies of first line managers [Protocol] Social Science Protocols, 4. More information
Havemose, K. (2013). The Encyclopedia Hands: From Design Thinking to Design Making Swedish Design Research Journal, 58-64. More information

Book

Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Coelho, D., Kjellström, S., Sandback, A. (2023). Handbook for front line managers. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Coelho, D., Kjellström, S., Sandback, A. (2022). Handbok för första linjens chefer. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Forslund, M. (2019). Ledarskap för ökad innovationsförmåga: exemplet Småland. Växjö: Linnaeus University Press More information
Havemose, K. (2012). Ting i rörelse - om designprocessen. Stockholm: Santérus Academic Press Sweden More information
Havemose, K. (2008). I ljuset av Andrée: Ingenjörskonst, gränser och vetenskapens praktik. Stockholm: Santérus Förlag More information

Doctoral thesis

Havemose, K. (2006). Konsten att uppfinna hjulet två gånger: om uppfinnandets teknik och estetik (Doctoral thesis, Stockholm: Institutionen för industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska högskolan). More information

Book chapter

Havemose, K., Netz, J. (2023). Renässans i småländskt ledarskap – att digitalisera jordnära för konkurrenskraft. In: M. Forslund & M. Lundgren (Ed.), Ledarskap på småländska: Utmaningar och engagemang i brytningstid Växjö: Linnaeus University Press More information
Havemose, K., Netz, J. (2023). Nya självorganiserande former av ledarskapsutveckling i brytningstid. In: M. Forslund & M. Lundgren (Ed.), Ledarskap på småländska: Utmaningar och engagemang i brytningstid Växjö: Linnaeus University Press More information
Havemose, K., Karltun, J., Netz, J. (2022). MakerSquare. In: M. Forslund & L. Gustafsson (Ed.), Förnyelse på Småländska Växjö: Linnaeus University Press More information

Conference paper

Netz, J., Havemose, K., Keller, C., Josefsson, J., Löwstedt, J., Rabnor, A. (2023). Digital innovation and customer orientation: Making sense of transformational performance gaps in hybrid digital business. 24th International CINet Conference, 17-19 September 2023, Linz, Austria. More information
Netz, J., Havemose, K., Josefsson, J., Löwstedt, J. (2023). Between bright and dark sides of digital transformation: Unowned strategizing in the Church. 14th International Symposium on Process Organization Studies, 18-21 June 2023, Chania, Greece. More information
Netz, J., Havemose, K. (2021). Resilient Leadership Development in the Wake of Upheaval: The Role of Social Capital. 12th International Symposium on Process Organization Studies, 1-4 September, Online. More information
Karlsson, M., Karltun, A., Havemose, K., Karltun, J. (2020). Resilience through the daily work of first line managers. Ergonomic & Human Factors 2020 Virtual Conference, in conjunction with the 13th International Organisational Design & Management Conference (ODAM), 28-29 April, 2020.. More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Kjellström, S. (2019). Positioning the study of first line managers’ resilient action strategies. 8th REA Symposium on Resilience Engineering: Scaling up and Speeding up, Kalmar, Sweden, June 24-27, 2019. More information

Other publications

Ahl, H. (2022). Motivation, finns det? [video]. More information

Report

Havemose, K. (2005). Kunskapsbildning genom mångfald och gränsöverskridande: Utvärdering av Mentorsprogram för kvinnor - samverkan i Jönköpings län 2003-2005. More information