Carl-Johan Svensson

Assistant Professor of Didactics (History)
Department of Natural and Social Sciences , School of Education and Communication

Research

Carl-Johan Svensson conducts research within the framework of the Communication, Culture Diversity (CCD) research group. During recent years has concepts as place, identity and learning been central in his research.

Svensson has recently finished a project about the balloonist S.A. Andrée’s nine test flights between 1893 and 1895, before his polar expedition. The project explores how the test flights have been memorialised at the landing sites. The book from this project is called Provflygningarna - platserna Andrée lämnade efter sig(2021, Carlsson förlag).
 

Carl-Johan has also worked on the "High Chaparral, Communication of History and Formal/Informal Education" project, funded by the Swedish National Heritage Board. The project is a study of visitors at High Chaparral, a Wild West theme park.

Svensson's research addresses how people come into contact with—and are influenced by—history in a number of arenas in society. His dissertation examines the public debate about The Swedish History Museum in Stockholm between 1992 and 2011. What should be displayed at the museum? For whom? How? Why? The various voices in the debate have answered these questions in divergent ways. However, it is possible to see patterns in the answers that reflect the processes of change occurring in the broader landscape of cultural policy. It appears that museums have opened up to wider audiences, to new perspectives, to greater involvement and to elements that borrow from the entertainment industry. These changes have been praised by some in the debate, but not by all. The changes also come at a price.

In their 2011 book Öronbrosk önskas, Svensson and co-author Oscar Svensson write about how historical changes are reflected in seemingly banal advertisements.

In early 2019, Svensson published a book on art forgeries.

Right now, Svensson is studying teaching about antiquity in Swedish lower secondary schools.

Article

Svensson, C., Samuelsson, T. (2021). "A Gunpowder-Smelling History Lecture"?—Learning at a Wild West History Theme Park The Social Studies, 112(1), 14-27. More information
Svensson, C., Samuelsson, T. (2021). "Dra på dig bootsen, sadla hästen och ladda knallpulverpistolen!": skolevers lärande i Vilda Västern-temaparken High Chaparral Historielärarnas Förenings Årsskrift 2021, 141-152. More information
Svensson, C. (2021). Jönköping blir av med ännu en kulturhistorisk skatt Jönköpings-Posten, 24-25 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2018). Jakten mot mittpunkten: önskan om att stå i centrum Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2018). En historia som ständigt förnyar sig: Sevärd ny Andrée-utställning Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2018). Ondskan har en vardaglig botten Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2018). Annonser som samhällsspegel Jönköpings-Posten, 20 december Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). De små monumentens tisdagar: Andrées kraschlandningsplats, en rishög i Vaggeryd och annan historiekultur bortom storslagenheten Geografiska Notiser, 75(1), 23-36. More information
Svensson, C. (2017). En mindre svartvit bild av Ryssland Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). Till glesbygdens försvar! Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). Det är lockande att starta ett eget land Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). Konstsamlingen hotas av fukt och rörskador: Del 5a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Gammalt Rubens-porträtt väcker nyfikenhet: Del 6b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Polisens utredning var full av bortförklaringar: Del 2a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Axel Nordgren-tavla kan vara rysk: Del 1b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). En rättegång om konst och signaturer: Del 3a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). En bok om en å förnyar hembygdslitteraturen Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Vladimir Lenin: Kattälskare och massmördare Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Polisens konstsamling går en osäker framtid till mötes: Del 6a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). En av världens mest förfalskade konstnärer: Del 4b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Konstskatten räddades från lågorna: Del 4a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Historien om konstskatten i polisens källare: Del 1a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Albin Amelins blommor är ofta förfalskade: Del 2b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Bytte tjänsterum för en falsk Hermelin-tavla: Del 5b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Äkta självporträtt fick falsk signatur: Del 3b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Sluta skämmas för TV-tittandet: "Du får inte fyrkantiga ögon" Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Monument i förfall - inga statiska statyer Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). På två hjul mot apokalypsen Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Myten om Trygga Lilla Sverige Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). George Orwell - tidsbunden och sorgligt tidlös Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Gömma eller skärskåda Mein Kampf? Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Drömmen om en genväg till bildning Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Älskade hatade museum Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Var det som i "Gladiator" - på gladiatorernas tid? Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Jakten på autenticitet Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Tallriken som samtidsspegel - maten är vårt facit Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Krocket och revolution under Tage Erlanders ´68 Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2007). Från Winston Churchill till Bobby Sands: Ideologiskt laddade gatunamn och monument i Teheran Scandia, 73(2), 64-85. More information
Svensson, C. (2006). Mellan idyllbekräftelse och problematisering: Utställningsavvägningar på Grenna museum Aktuellt om historia, 73-82. More information
Svensson, C. (2006). Hur är läget? Hur blev det så? Vad händer sen?: Om relationen mellan historiemedvetande och bevarande skildrad genom uppfattningar kring Slätten i Skillingaryd Didaktisk Tidskrift, 23-61. More information
Svensson, C. (2006). Från Winston Churchill till Bobby Sands: Ideologiskt laddade gatunamn i Teheran Internationella Studier, 73-79. More information

Book

Svensson, C. (2021). Provflygningarna: Platserna Andrée lämnade efter sig. Stockholm: Carlsson Bokförlag More information
Svensson, C. (2019). Äkta och oäkta förfalskningar: En konstskatt i polishusets källare. Stockholm: Carlsson Bokförlag More information
Svensson, C., Svensson, O. (2011). Öronbrosk önskas: Livsöden, brott och humor i annonser genom tiderna. Malmö: Roos & Tegnér More information
Svensson, C., Öberg, J., E-Wallsten, A. (2008). Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening. Ormaryd: Småföretagarna i Eksjö - Hantverksföreningen More information
Svensson, C. (2005). Personporträtt och funderingar: En bok om Skillingaryds historia. Jönköping More information

Doctoral thesis

Svensson, C. (2014). Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från <em>Den Svenska Historien</em> till <em>Sveriges Historia</em> (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation). More information

Book chapter

Svensson, C. (2017). En rishög och en kraschlandningsplats: historiekultur bortom storslagenheten. In: Boberg, Kåre; Daun, Magnus et al (Ed.), Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2017 (pp. 24 -37). Vaggeryd: Byarums hembygdsförening More information
Svensson, C., Samuelsson, T. (2017). Museet i bilderboken: Verklighetens museer utmanas av stereotypa barnböcker. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (huvudred.) (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 147 -170). Jönköping: Jönköping University More information
Svensson, C. (2014). Diverseannonser som möjlighet i historieundervisningen. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 255 -274). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Svensson, C., Svensson, O. (2012). Diverseannonser i Dagens Nyheters historia. In: Ellinor Melander (Ed.), Presshistorisk årsbok 2012 (pp. 29 -50). Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening More information
Svensson, C. (2008). Historiemedvetande och bevarande: Ett kulturarv i Skillingaryd. In: Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige (pp. 98 -120). Göteborg: Makadam förlag More information

Review

Svensson, C. (2023). Svenskarnas kärlekshistoria med vilda västern. Jönköping: Hallpressen More information
Svensson, C. (2022). Nu skingras mystiken kring vikingaskeppet: Recension av boken "Ormen Friske" av Jack Werner. Jönköping: Hallpressen More information
Svensson, C. (2022). Peter K. Andersson, Drontmannen (Malmö: ellerströms förlag 2021). 138 s.. More information
Svensson, C. (2020). Söndagsvägen, tidsandan och Englund själv. Jönköping: Hallpressen More information
Svensson, C. (2016). Peter Englund om mikrohistoria från folkhemmet. Jönköping: Hallpressen More information

Conference paper

Svensson, C. (2022). Antiken i praktiken – högstadielärare om sina vägval i ett omdebatterat arbetsområde. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Svensson, C., Samuelsson, T. (2019). History as edutainment - Learning at a history theme park. 44th Annual Meeting of the Social Science History Association, November 21-24, 2019, Chicago, USA. More information
Svensson, C., Samuelsson, T. (2018). ”Dra på dig bootsen, sadla hästen och ladda knallpulverpistolen, för nu är du i Vilda Västern!”: High Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildning. Centrum för barnkulturforsknings Tvärvetenskapliga barnkulturforskardag den 5 oktober, 2018, Stockholms universitet. More information

Conference proceedings (editor)

Svensson, C. (Eds.). (2009). Tyskland och Sverige genom historien: Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Greifswald 2008. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C., Andersson, N. (Eds.). (2008). Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klassrummet. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C. (Eds.). (2008). Resor i tiden: konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Växjö 2007. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C., Sjöbrandt, A. (Eds.). (2007). Konferensrapport från Historiekongressen 2007. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C. (Eds.). (2007). Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Riga 2006. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Larsson, H., Svensson, C. (Eds.). (2007). Forskningsfronten flyttas fram: närings- och handelshistoria. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C., Karlsson, K., Berggren, L. (Eds.). (2006). Forskningsperspektiv på bruk och förmedling av historia. , Bromma: Historielärarnas förening More information
Svensson, C. (Eds.). (2006). Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Västerås 2005. , Bromma: Historielärarnas Förening More information