Joakim Krantz

Postdoc
Department of Education , School of Education and Communication

Contact

Room
Hc327
Telephone
Schedule
Change your information

Research groups

Article

Jonnergård, K., Krantz, J. (2017). Tråkigt på jobbet: dokumentstyrning av revisorer och lärare Socialvetenskaplig tidskrift, 24(3-4), 261-279 Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) . More information
Krantz, J., Fritzén, L. (2017). From Expert to Novice?: The Influence of Management by Documents on Teachers Knowledge Base and Norms. Professions & Professionalism, 7(3). More information
Jonnergård, K., Krantz, J. (2017). När tanke blir regel: om dokumentstyrning av lärare och socionomer Organisation & Samhälle, 56-61 Stockholm: Föreningen Företagsekonomi i Sverige . More information
Krantz, J. (2003). Skolverksutvärderingar av demokratisk kompetens - en kritisk granskning Utbildning och Demokrati, 12(3), 89-112. More information

Book

Agevall, L., Jonnergård, K., Krantz, J. (2017). Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner. Växjö: Linnaeus University Press More information

Doctoral thesis

Krantz, J. (2009). Styrning och mening: - anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola (Doctoral thesis, Växjö: Växjö University Press). More information

Book chapter

Krantz, J. (2019). Villkor för kunskap i samverkan. In: Ann S. Pihlgren (Ed.), Skolans konflikter: Vad varje lärare bör veta (pp. 279 -310). Lund: Studentlitteratur AB More information
Fritzén, L., Krantz, J. (2018). Lärarprofession i förändring. In: Joakim Krantz & Daniel Sundberg (Ed.), Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (pp. 163 -192). Kalmar: Linnaeus University Press More information
Krantz, J., Sundberg, D. (2018). Förord. In: Joakim Krantz & Daniel Sundberg (Ed.), Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (pp. 3 -6). Växjö: Linnaeus University Press More information
Krantz, J., Linnér, S. (2017). Lärarkvalitet och lämplighet ur ett professionsperspektiv. In: Per Gerrevall (Ed.), Att bedöma lärarkvalitet: Skicklighet, lämplighet & kompetens (pp. 63 -76). Stockholm: Natur och kultur More information
Krantz, J., Lund, A. (2016). Elevers möte med skapande skola. In: Karin L. Eriksson (Ed.), Möten med mening: Ämnesdidaktiska studier i konst och humaniora (pp. 71 -86). Lund: Nordic Academic Press More information
Krantz, J. (2008). Den pedagogiska praktikens professionella objekt i skärningspunkten mellan autonomi, kompetens och styrning. In: Christer Fritzell (Ed.), Att tolka pedagogikens språk - perspektiv och diskurser (pp. 69 -91). Växjö: Växjö University Press More information
Krantz, J. (2007). Lärares kunskaper och handlingar i ljuset av integrativa och reproduktiva spänningsfält. In: Integrativ didaktik i olika ämnesperspektiv Växjö: Växjö University Press More information

Conference paper

Krantz, J. (2018). Lärarprofession i förändring 1990-2017. Nordpro, Köpenhamn 8-9 november, 2018. More information
Jonnergård, K., Krantz, J. (2016). Usch vad tråkigt jag har: dokumentstyrningens påverkan på professionellas arbetssituation. Nordiskt nätverk för professionsforskning (NORDPRO), Lund, Sweden, October 27-28, 2016. More information
Krantz, J. (2014). Management by documents - how it affects the teaching profession´s knowledge base and norms. Teacher Matters - But how? International Research Conference at Linnaeus University, Växjö Sweden 23-24 October 2014. More information
Krantz, J., Fritzén, L. (2011). Lärarprofessionen - som den framträder i Lärarnas tidning och Pedagogiskt Magasin 1990 - 2009. Svenska nätverket för professionsforskning; Kunskap, profession och expertis. Konferens 28-29 september 2011 i Växjö. More information
Krantz, J. (2009). Skolans mening och bedömningspraktikens professionalisering i policy och praktik. The Third National Curriculum Theory Research Conference, Växjö 15-16 oktober 2009. More information
Krantz, J. (2006). Professional acting, knowledge and political conditions. NFPF i Örebro 9-11 mars 2006. More information
Krantz, J., Särnholm-Eriksson, S. (2004). Democracy as Learning; some aspects on pedagogical practice and democratic competence. CSP i Oslo, 17-19 juni 2004. More information

Collections

(2018). Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall. Kalmar: Linnaeus University Press More information

Report

Lund, A., Krantz, J., Gustafsson, B. (2013). Skapande skola - En kalejdoskopisk reform och dess praktik. Stockholm: Myndigheten för kulturanalys More information
Krantz, J., Fritzén, L. (2013). Lärarprofessionens kollektiva självbild: som den framträder i Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet 1990 - 2010. More information