Sara Bref

Webbkoordinator
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hc339
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Sara Bref är webbredaktör och koordinator för Encell. Hon arbetar med omvärldsbevakning och kunskapsspridning när det gäller forskningsresultat och erfarenheter kring vuxnas lärande, livslångt lärande och kompetensutveckling, något som Encell har ett övergripande nationellt ansvar för sedan 2001. 

Kunskapsspridningen sker bland annat genom Encells hemsidaTwitterkontoFacebooksida, Youtubekanal och månadsbrev.

Antologibidrag

Bref, S. (2022). Porträtt I – Andrzej Olkiewics. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 36 -40). Stockholm: Natur och kultur More information
Bref, S. (2022). Porträtt II – Maria Gunnarsson. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 100 -104). Stockholm: Natur och kultur More information
Bref, S. (2022). Porträtt III – Ann-Katrin Andersson. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 202 -206). Stockholm: Natur och kultur More information
Bref, S. (2022). Porträtt IV – Lars-Ove Bengtsson. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 250 -254). Stockholm: Natur och kultur More information
Bref, S., Bjursell, C., Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Seniorer som bryter normer – exemplet graffiti. In: Kenneth Abrahamsson, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg, Mats Myrstener & Lena Svensson (Ed.), Folkbildning & forskning: Årsbok 2021 (pp. 119 -123). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning More information
Bref, S. (2021). Varför snickra själv när man kan snickra ihop?. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 39 -40). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Bref, S. (2021). Att lära genom kulturmöten påverkar vårt sätt att se på världen. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 28 -29). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Bref, S. (2021). Digitalisering möjliggör arbetsliv för högutbildade långtidssjukskrivna. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 66 -69). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Bref, S. (2021). Därför bör äldre personer ges plats inom akademin. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 100 -101). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Bref, S. (2021). Seniorer i folkhögskolan – varför då?. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 92 -93). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Bref, S., Allegrind, C. (2021). I mötet blir vi ett kunskapscentrum. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 16). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information

Övrigt

Bref, S. (2020). Den lilla människans historia blir lärandets turbo. More information
Bref, S. (2019). Anders Dybelius har skrivit krigarkungens berättelse på ett nytt sätt. More information
Bref, S. (2018). Boktips med Encells senaste medlem. More information