Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2020-08-11 - 2021-08-11EdEv
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2020-08-17 Mon09:00 – 11:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga308 Forum Humanum EdEvUpprop-Programinformation
Arbetsterapeutprogrammet
2020-08-21 Fri11:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga308 Forum Humanum EdEvKurs/Terminsintroduktion
2020-08-24 Mon08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEv, jontheKursintroduktion samt introduktion avseende kursvecka 1.
https://ju-se.zoom.us/j/61260791565
2020-08-27 Thu13:00 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Gc310, Gc311 EdEvHur jobbar vi här: Grupp-kontrakt, seminarer etc etc
2020-08-31 Mon08:30 – 10:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEvIntroduktion till "Utredninsveckor" ( kursvecka 2+3)
https://ju-se.zoom.us/j/5158988329
2020-09-02 Wed08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEvSeminarium Aktivitetsanalys
https://ju-se.zoom.us/j/5158988329
2020-09-03 Thu08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEvSeminarium Samtal/Intervju
https://ju-se.zoom.us/j/5158988329
2020-09-04 Fri08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEvSeminarium Självskattning
https://ju-se.zoom.us/j/5158988329
2020-09-07 Mon13:00 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga308 Forum Humanum EdEvIntroduktion existentiell hälsa
2020-09-09 Wed08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEvSeminarium Observation
https://ju-se.zoom.us/j/5158988329

2020-09-11 Fri08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEvSeminarium Målformulering
https://ju-se.zoom.us/j/5158988329
2020-09-14 Mon08:30 – 09:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEvIntroduktion "Åtgärder" kursvecka 4
https://ju-se.zoom.us/j/5158988329
2020-09-15 Tue08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEvSeminarium Åtgärder inklusive Dokumentation
https://ju-se.zoom.us/j/5158988329
2020-09-17 Thu08:30 – 16:15 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEv, segmarIndividuell muntlig examination i grupp
se separat schema i Canvas
https://ju-se.zoom.us/j/61846538886
2020-09-18 Fri08:30 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom EdEv, segmarIndividuell muntlig examination i grupp
se separat schema i Canvas
https://ju-se.zoom.us/j/5158988329
2020-10-06 Tue09:00 – 12:00 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I (uppdragsutbildning) EdEvFöreläsning Ergonomi via Zoom. https://ju-se.zoom.us/j/5158988329
2020-10-07 Wed13:00 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga308 Forum Humanum EdEvModel Of Human Occupation I
2020-10-12 Mon09:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Gc311, Gd307 EdEv, segmarMOHO II
2020-10-15 Thu09:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Gc311, Gd307 EdEv, segmarMOHO seminarium