Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2020-02-28 - 2021-02-28GBIn
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2020-03-10 Tue08:00 – 16:00 erfbjo, GBIn, marhen, roseliSambedömning tenta PCO-K i Antarktis Ga626.
2020-04-29 Wed10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 GBInTema Akut ohälsa Resurstillfälle Omvårdnad vid akut omhändertagande Frågor och eller funderingar som du som student vill diskutera med föreläsaren läggs in i därför avsett diskuteraforum i Pingpong. Resurstillfället kommer sedan att utgå från dessa frågor samt att föreläsaren visar och diskuterar en del praktiskt material.
2020-05-19 Tue08:00 – 16:00 erfbjo, GBIn, marhen, roseliSambedömning tenta PCO-K i Antarktis Ga626.
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information