Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2019-10-14 - 2020-10-14GBIn
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2019-11-14 Thu09:00 – 12:00 Nursing Science, Global Health Ga442 GBInSeminar with reflections about your clinical placements.
2019-11-28 Thu08:00 – 12:00 Nursing Science, Global Health GBInSeminar of the literature. Location Ga 626.
2019-12-03 Tue08:30 – 12:00 Nursing Science, Global Health Gc310 GBInExamination seminar. Assignment.
2019-12-06 Fri10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 GBInTema Akut ohälsa
Resurstillfälle
Omvårdnad vid akut omhändertagande
Frågor och eller funderingar som du som student vill diskutera med föreläsaren läggs in i därför avsett diskuteraforum i Pingpong. Resurstillfället kommer sedan att utgå från dessa frågor samt att föreläsaren visar och diskuterar en del praktiskt material.
2019-12-18 Wed08:00 – 12:00 Ga709 GBIn, NyAn
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information