Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2020-07-12 - 2021-07-12GaFe
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2020-08-20 Thu10:00 – 12:30 Patientsäkerhet I, Patientsäkerhet I GaFe, grejoh, josbha, rosaxeUpprop
2020-08-25 Tue09:00 – 17:00 Patientsäkerhet I, Patientsäkerhet I GaFe, grejoh, josbha, rosaxeKursstart
2020-08-26 Wed09:00 – 17:00 Kvalitet, mätning och lärande GaFe, grejoh, josbhaKvalitet, mätning och lärande
2020-09-02 Wed10:00 – 18:00 GaFe, gusing
2020-10-08 Thu09:00 – 17:00 Kvalitet, mätning och lärande GaFe, grejoh, josbhaKvalitet, mätning och lärande
2020-11-04 Wed09:00 – 17:00 Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv bloeva, GaFe, grejoh, HedB, josbhaPatientens/brukarens och anhörigas perspektiv
2020-11-12 Thu09:00 – 17:00 Kvalitet, mätning och lärande GaFe, grejoh, josbhaKvalitet, mätning och lärande
2020-12-09 Wed09:00 – 17:00 Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv bloeva, GaFe, grejoh, HedB, josbhaPatientens/brukarens och anhörigas perspektiv
2020-12-16 Wed09:00 – 17:00 Kvalitet, mätning och lärande GaFe, grejoh, josbhaKvalitet, mätning och lärande
2021-01-20 Wed09:00 – 17:00 Kvalitet, mätning och lärande GaFe, grejoh, josbhaKvalitet, mätning och lärande
2021-01-21 Thu08:00 – 16:15 Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd, Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring Ga442 GaFe, grejohProjektplanering och stöd för kvalitetsförbättring - kolla kurskod!
Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd - kolla kurskod!
2021-01-27 Wed09:00 – 17:00 Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv bloeva, GaFe, grejoh, HedB, josbhaPatientens/brukarens och anhörigas perspektiv
2021-01-28 Thu08:00 – 16:15 Förbättringskunskap II, Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård Ga442 GaFe, grejoh, josbha, NordFörbättringskunskap II och Systemkursen - kolla kurskod!