Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2020-07-06 - 2021-07-06GioMar
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2020-08-20 Thu16:00 - 24:00 Rum8C1 giomar
2020-08-21 Fri00:00 - 12:00 Rum8C1 giomar
2020-08-26 Wed08:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap giomarInspelad föreläsning (se canvas):
Omvårdnad som definition, ämne och profession
2020-09-07 Mon10:00 – 12:00 Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad giomarFöreläsning: Maria Giovinazzo Brovall Docent

Hur idéer uppkommer och processen fram till användbar produkt - inför Arbetseminarium och Idéseminarium se schema
2020-09-21 Mon10:00 – 12:00 Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad giomar, lindanArbetsseminarium Innovationer. Innovationer, Entreprenörskap, e-hälsa i relation till omvårdnad Grupp 5
2020-10-02 Fri09:00 – 12:00 Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad giomar, lindanIdéseminarium, presentation av Innovationer, Entreprenörskap, e-hälsa i i relation till omvårdnad Grupp 5
2020-10-05 Mon10:00 – 11:00 Palliative Nursing Care giomar, gryannPAL Question time prior individual Examination - Zoom