Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2020-07-07 - 2021-07-07MaJa
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2020-10-06 Tue08:00 – 13:00 Ga308 Forum Humanum MaJaDisputation
2020-11-16 Mon13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap MaJaInspelad föreläsning (se Canvas): Mötet med forskare och forskningsprocessen
2020-11-23 Mon08:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap abeann, MaJaInspelade föreläsningar (se Canvas): Kvalitativ och kvantitativ metod
2020-11-30 Mon08:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeann, MaJaSeminarium 3 ? Redovisning Uppdrag Grupp 5-8
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeann, MaJaSeminarium 3 ? Redovisning Uppdrag Grupp 1-4
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeann, MaJaSeminarium 3 ? Redovisning Uppdrag Grupp 13-16
15:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeann, MaJaSeminarium 3 ? Redovisning Uppdrag Grupp 9-12
2020-12-09 Wed09:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeann, MaJaSeminarium 4 ? Redovisning av forskningsetiskt perspektiv Grupp 9-12
10:00 – 11:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc311 abeann, MaJaSeminarium 4 ? Redovisning av forskningsetiskt perspektiv Grupp 5-8
11:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc311 abeann, MaJaSeminarium 4 ? Redovisning av forskningsetiskt perspektiv Grupp 1-4
2020-12-14 Mon08:00 – 09:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeann, MaJaSeminarium 5 ? Artikelseminarium Grupp 1-3
10:00 – 11:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeann, MaJaSeminarium 5 ? Artikelseminarium Grupp 4-6
13:00 – 14:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeann, MaJaSeminarium 5 ? Artikelseminarium Grupp 7-9
15:00 – 16:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeann, MaJaSeminarium 5 ? Artikelseminarium Grupp 10-12
2020-12-17 Thu13:00 – 16:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap abeann, MaJaSeminarium 4 "Redovisning av forskningsetiska perspektiv" samt Seminarium 5 " Artikleseminarium" för Grupp 13-16 på CAMPUS VÄRNAMO