Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2020-08-11 - 2021-08-11NYMLIS
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2020-08-24 Mon10:00 – 11:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlis, oudbilIntroduktion via ZOOM, länk finns i Canvas.
2020-08-25 Tue08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisLäkemedelsberäkning del 1-föreläsning. Inspelad föreläsning.
13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisRäknestuga, via ZOOM, länk kommer senare
2020-09-01 Tue09:00 – 12:03 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisLäkemedelsberäkning del 2. Inspelad föreläsning
13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisRäknestuga, via ZOOM, länk kommer senare
2020-09-04 Fri10:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor benarm, nymlisFrågestund inför tentamen via ZOOM, länk kommer senare.
2020-09-09 Wed09:00 – 11:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisTentamen i läkemedelsberäkning
2020-09-14 Mon13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisHjärta-kärl, fortsättning
2020-09-15 Tue09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisHjärta-kärl,
2020-09-17 Thu09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisHjärta-kärl fort.
2020-09-28 Mon09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisLungsjukdomar.
2020-10-08 Thu09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor benarm, nymlis, oudbilPatientfall via ZOOM, länk kommer senare
2020-11-02 Mon10:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor benarm, nymlis, oudbilFrågestund inför tentamen samt genomgång av examinationsseminarie via ZOOM, länk kommer senare.
2020-11-09 Mon13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisVätske/syra/bas-balansen
2020-11-10 Tue13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisSmärta och smärtbehandling, inspelad föreläsning
2020-11-12 Thu09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor nymlisVätske/syra/bas-balansen, fortsättning.
2020-11-16 Mon09:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor lygfre, MobKla, nymlis, oudbilExaminationsseminarie, via ZOOM, länk kommer senare
2020-12-16 Wed13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor benarm, lygfre, nymlis, oudbilPatientfall del 2 samt frågestund inför tentamen. via ZOOM, länk kommer senare