Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2019-12-12 - 2020-12-12OUDBIL
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2019-12-13 Fri08:30 – 11:00 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga1031 oudbilDiabetes
2019-12-16 Mon09:00 – 12:00 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga931 oudbilBukorganens sjukdomar
2019-12-17 Tue13:00 – 15:00 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga931 oudbilNjursjukdomar
2019-12-18 Wed07:30 – 14:00 HHJ-Bil-1 oudbilVärnamo. Obj.nr. 400 - 41454
09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor lygfre, oudbilPatientfall i sjukdomslära och farmakoterapi II samt frågestund inför tentamen för Värnamo gruppen.
På plats i Värnamo.
2019-12-20 Fri09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarm, lygfre, MobKla, oudbilkl:9:00 - 10:30 - patientfall i sjukdomaslära och farmakoterapi del II

kl: 11:00 -12:00 - frågestund inför tentamen
2020-01-07 Tue00:00 – 01:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor oudbilTentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 2 (Inspera tenta)
För tid och plats kolla Ladok/studentwebben.
2020-01-08 Wed09:30 – 11:30 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga720 oudbilHLR grupp 1
13:00 – 15:00 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga720 oudbilHLR grupp 2
2020-01-09 Thu10:00 – 12:00 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga931 lygfre, oudbilSeminarium, grupp 1
13:00 – 15:00 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga932 lygfre, oudbilSeminarium, grupp 2
2020-01-10 Fri08:30 – 10:30 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga932 oudbilEndokrina sjukdomar
2020-01-13 Mon13:00 – 14:00 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga932 benarm, lygfre, oudbilFrågestund inför tentamen
2020-01-16 Thu13:00 – 14:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga932 oudbil, RuLoEv. uppsamlingsseminarium
2020-01-21 Tue13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga931 lundda, oudbilUppsamling läkemedelsberäkning räknestuga
2020-01-24 Fri08:00 – 13:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga720 oudbilHLR VUxen Basal
2020-01-29 Wed13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga934 lundda, oudbilRäknestuga läkemedelsberäkning
2020-02-12 Wed13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes, slutar 16
2020-02-17 Mon13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes, slutar 16
2020-02-18 Tue09:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor oudbilEksjö gruppen, I Eksjö. Föreläsning på förmiddagen och resurs på plats efter lunch.
2020-02-19 Wed08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilLungsjukdomar, börjar 09:00
2020-02-24 Mon08:00 – 12:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga931 oudbilKursintroduktion 8-9, därefter hjärtsjukdomar
2020-02-25 Tue09:00 – 12:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga931 oudbilHjärta/kärl
2020-02-27 Thu09:00 – 12:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga931 oudbilDiabetes
2020-03-02 Mon09:00 – 12:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga931 oudbilEndokrina sjukdomar
2020-03-03 Tue10:00 – 13:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum lygfre, oudbilFrågestund
2020-03-05 Thu09:00 – 12:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga931 oudbilNjur och urinvägssjukdomar
2020-03-09 Mon09:00 – 12:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga931 oudbilLungsjukdomar
2020-03-12 Thu09:00 – 12:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga931 oudbilMage-tarmsjukdomar del 1
13:00 – 16:00 Ga931 oudbilresurs
2020-03-16 Mon09:00 – 12:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga931 oudbilMage-tarmsjukdomar del 2
2020-03-19 Thu13:00 – 16:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga1028, Ga1029, Ga931 oudbilPatientfall
2020-03-23 Mon10:00 – 12:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga931 benarm, lygfre, oudbilFrågestund
2020-03-27 Fri09:00 – 11:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs oudbilTentamen i Inspera
2020-03-30 Mon08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilMage-tarm del 1
2020-04-01 Wed08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbil
Mage-tarm del 2
2020-04-06 Mon08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbil Mage-tarm del 3
2020-04-08 Wed08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilnjure
2020-04-14 Tue13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilEndokrina sjukdomar
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilEndokrina sjukdomar
2020-05-13 Wed15:00 – 16:00 Ga931 oudbilTentamensgenomgång
2020-05-18 Mon08:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029 benarm, lygfre, MobKla, oudbilExaminationsseminarium, smärta/vätskebalansen
2020-05-23 Sat14:00 – 17:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs oudbilOmtentamen
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information