Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2020-04-06 - 2021-04-06OUDBIL
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2020-04-08 Wed08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilnjure
2020-04-09 Thu13:00 – 16:00 Farmakologi, grundkurs oudbilDiabetesfarmaka: Inspelat material finns tillgängligt i ladok
2020-04-17 Fri09:00 – 12:00 Farmakologi, grundkurs oudbilMage-tarmfarmaka
2020-04-23 Thu09:00 – 12:00 Farmakologi, grundkurs benarm, oudbilPatientfall
2020-04-27 Mon10:00 – 12:00 Farmakologi, grundkurs benarm, oudbilFrågestund. Biljana börjar vid 10.00-10.20.
??????: 10.20-10.45. Armanos: 10.45-12
2020-04-28 Tue09:00 – 12:00 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 oudbilSJKD: Diabetes och andra endokrina sjukdomar
2020-05-05 Tue12:30 – 14:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 oudbilSJKD: Njursjukdomar
2020-05-12 Tue08:00 – 08:30 oudbilVårdadm Förbereda HLR tillsammans med Lisa i Lilla Arenasalen J3103 i Campus Arena
08:30 – 10:15 Anatomi och sjukdomslära oudbilHLR Grupp A (½klass) OBS! Lokal = J3103 Lilla Arenasalen i Campus Arena Obligatoriskt!
10:30 – 12:15 Anatomi och sjukdomslära oudbilHLR Grupp B (½klass) OBS! Lokal = J3103 Lilla Arenasalen i Campus Arena Obligatoriskt!
13:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 oudbilSJKD: Mag-tarmsjukdomar (Biljana, vill du börja tidigare?)
2020-05-13 Wed15:00 – 16:00 Ga931 oudbilTentamensgenomgång
2020-05-18 Mon08:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029 benarm, lygfre, MobKla, nymlis, oudbilExaminationsseminarium, smärta/vätskebalansen
2020-05-23 Sat14:00 – 17:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs oudbilOmtentamen
2020-05-25 Mon09:00 – 17:00 Samskapande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Ga340, Ga528 MuBe, oudbilObligatoriskt Moment. Tema 5 - Motiverande Samtal. Tema 7 - Diabetes.
2020-05-28 Thu13:00 – 15:00 Farmakologi, grundkurs benarm, oudbilTentamensgenomgång
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information cookie