Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2021-05-17 - 2022-05-17SaRo
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2021-05-19 Wed10:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete SaRoKollektiv arbetsrätt.
2021-05-21 Fri09:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete SaRoFöreläsning (i realtid via zoom): Kollektiv arbetsrätt
2021-05-26 Wed08:30 – 11:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet SaRoFöreläsningar kring Lagar och Regler. Zoomlänk: Roger Sandberg
13:00 – 16:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet jonthe, SaRoStudiegruppsarbete ALC. Zoomlänk: Roger Sandberg
2021-05-31 Mon13:00 – 16:00 Prosthetic and Orthotic management in Paediatrics Ga442 cedmic, SaRo"Suspected child abuse" Laws, obligations and information dissemination. Zoom meeting lecturer: Roger Sandberg.
2021-06-10 Thu08:00 – 17:00 SaRoDAN
09:00 – 14:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete SaRoOmtentamen allmän förvaltningsrätt och asylrätt.