Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2021-05-16 - 2022-05-16astida
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2021-05-17 Mon13:00 – 14:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl astidaInstruktion, ultraljudsmaskinen samt artär-undersökningar, Studentkliniken (HHJ plan 2). Grupp 4. OBLIGATORISKT
14:00 – 15:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl astidaInstruktion, ultraljudsmaskinen samt artär-undersökningar, Studentkliniken (HHJ plan 2). Grupp 3. OBLIGATORISKT
15:15 – 16:15 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl astidaInstruktion, ultraljudsmaskinen samt artär-undersökningar, Studentkliniken (HHJ plan 2). Grupp 2. OBLIGATORISKT
16:15 – 17:15 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl astidaInstruktion, ultraljudsmaskinen samt artär-undersökningar, Studentkliniken (HHJ plan 2). Grupp 1. OBLIGATORISKT
2021-05-18 Tue08:00 – 08:45 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl astidaInstruktion, ven-undersökningar, Studentkliniken (HHJ plan 2). Grupp 2. OBLIGATORISKT
09:00 – 09:45 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl astidaInstruktion, ven-undersökningar, Studentkliniken (HHJ plan 2). Grupp 1. OBLIGATORISKT
10:15 – 11:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl astidaInstruktion, ven-undersökningar, Studentkliniken (HHJ plan 2). Grupp 4. OBLIGATORISKT
11:15 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl astidaInstruktion, ven-undersökningar, Studentkliniken (HHJ plan 2). Grupp 3. OBLIGATORISKT
2021-05-26 Wed09:00 – 16:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Zoom HHJ astida, jcar, KaMaEventuellt individuellt handledningstillfälle någon gång denna vecka (enligt överenskommelse med respektive handledare)
2021-06-04 Fri09:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs astida, holpau(AoF forts), Tillämpning klinisk fysiologi, plan 2, OBS enbart klinfys
2021-06-07 Mon08:00 – 15:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Zoom HHJ astida, jcar, KaMa, wenaniExaminationsseminarier uppsatser OBLIGATORISKT! (länk finns i Canvas)
2021-06-08 Tue08:00 – 15:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Zoom HHJ astida, jcar, KaMa, wenaniExaminationsseminarier uppsatser OBLIGATORISKT! (länk finns i Canvas)
2021-06-10 Thu08:00 – 17:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl astida, wenaniExamination, praktisk examination undersökningsmetodik.
Grupper enligt särskild lista i CANVAS.