Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2021-03-07 - 2022-03-07karing
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2021-03-24 Wed13:00 – 16:00 Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv karing, karlchFöreläsning; Socioekonomiskposition åldrande och oralhälsa
Föreläsare :Professor Ingemar Kåreholt