Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2020-08-11 - 2021-08-11krosti

Your schedule contains several groups. Please uncheck the groups you don't want to show.

              
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2020-08-17 Mon10:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 caremm, krostiUpprop- Programinformation
Biomed. Analytiker inr. Laboratoriemedicin
2020-08-21 Fri10:00 – 11:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 caremm, krostiKurs/Terminsintroduktion
2020-08-24 Mon10:00 – 12:00 Molekylärbiologi krostiKursintroduktion (obligatorisk närvaro)
13:00 – 16:00 Molekylärbiologi Ga1029, Ga1034 krostiLaborationsförberedande moment för laboratioen i medicinsk mikrobiologi (obligatorisk närvaro för dem som ska göra laborationen) Samling i 1031
2020-08-26 Wed08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor krosti, WiAsSpeciell bakteriologi (urinvägar och STD) samt mikrobiologisk provtagning // Inspelade föreläsningar i Canvas.
2020-08-27 Thu09:00 – 16:00 Molekylärbiologi PlattformenRyhov krostiLaboration medicinsk mikrobiologi Grupp 1 9-12 och Grupp 2 13-16
2020-08-28 Fri09:00 – 16:00 Molekylärbiologi PlattformenRyhov krostiLaboration medicinsk mikrobiologi Grupp 1 9-12 och Grupp 2 13-16
2020-09-03 Thu09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krosti1Laboration: Pipettering, gr 1
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krosti2Laboration: Pipettering, gr 2
2020-09-04 Fri13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krosti3Laboration: Pipettering, gr 3
2020-09-09 Wed09:00 – 16:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1004, Ga1034 BiCa, krosti, WiAsLaboration (obligatoriskt)
2020-09-10 Thu09:00 – 16:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1004, Ga1034 BiCa, krosti, WiAsLaboration (obligatoriskt)
2020-09-11 Fri09:00 – 16:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1004, Ga1034 BiCa, krosti, WiAsLaboration (obligatoriskt)
2020-09-15 Tue09:00 – 12:00 Molekylärbiologi krostiFöreläsning: Molekylärbiologen som verksamhet
12:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1031 BiCa, krosti, WiAsVårdhygienövning (Obligatoriskt)
2020-09-17 Thu08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1031 BiCa, krosti, WiAsVårdhygienövning (obligatoriskt)
12:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1031 BiCa, krosti, WiAsVårdhygienövning (obligatoriskt)
2020-09-18 Fri08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1031 BiCa, krosti, WiAsVårdhygienövning (obligatoriskt)
12:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1031 BiCa, krosti, WiAsVårdhygienövning (obligatoriskt)
2020-09-21 Mon13:00 – 15:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor BiCa, krosti, WiAsInför tentamen // I Zoom
2020-10-09 Fri08:00 – 17:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krosti, OtCePraktisk examination, för exakt tid se separat schema i Canvas
2020-10-16 Fri13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, fördjupad och tillämpad kurs krosti, MobKlaMittkursträff
2020-10-27 Tue09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 BiCa, krosti, MobKla, OtCeFrågestund