Schedule for School of Education and Communication (HLK)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2021-01-26 - 2022-01-26AsPe
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2021-02-23 Tue10:00 – 12:00 Samhällsvetenskaplig metod: fördjupning AsPeKvalitativa intervjustudier Digital inspirationsföreläsning